Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Món ăn
Món ăn 3


 
French_fries.jpg
French fries
Fried_ice_cream.jpg
Fried ice cream
Fried_Prawn.jpg
Fried Prawn
Fruit_shake.jpg
Fruit shake
 
Deep_Fried_chicken.jpg
Deep Fried chicken
Sweet_and_Sour_Chicken.jpg
Sweet and Sour Chicken
Steamed_Chicken.jpg
Steamed Chicken
Roasted_Chicken.jpg
Roasted Chicken
 
Green_mango_salad.jpg
Green mango salad
Fried_Onion_rings.jpg
Fried Onion rings
Shrimp_Dumpling.jpg
Shrimp Dumpling
Pork_Dumpling.jpg
Pork Dumpling
 
Roasted_Pork.jpg
Roasted Pork
Wonton_Soup.jpg
Wonton Soup
Fried_Wontons.jpg
Fried Wontons

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.