Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Món ăn 2
Món hấp, luộc


 
Boiled_Chicken.jpg
Boiled Chicken
Blue_Crabs_Steamed_with_Kaffir_Lime_Leaves_served_Tamarind_and_Pepper_Dipping_Sauce.jpg
Blue Crabs Steamed with Kaffir Lime Leaves served Tamarind and Pepper Dipping Sauce
Prawns_Steamed_in_Coconut_Juice.jpg
Prawns Steamed in Coconut Juice
Boiled_Peanuts.jpg
Boiled Peanuts
 
Steamed_Tofu_with_Prawns_and_Soy_Sauce.jpg
Steamed Tofu with Prawns and Soy Sauce

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.