Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống
Dưa chua


 
Pickled_Cúcumbers.jpg
Pickled Cúcumbers
Pickled_Garlic.jpg
Pickled Garlic
Pickled_Leeks.jpg
Pickled Leeks
Pickled_Sour_Bamboo_Shoot_Slices.jpg
Pickled Sour Bamboo Shoot Slices
 
Lotus_Rootlets_in_Brine_(Sweet_and_Sour).jpg
Lotus Rootlets in Brine (Sweet and Sour)
Fresh_Chili_Sáúce_Hot_and_Spicy.jpg
Fresh Chili Sáúce Hot and Spicy
Roasted_Rice_Powder.jpg
Roasted Rice Powder

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.