Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Farm - Nông trại, rau, trái cây
Fruits 4 - Trái cây


 
dates.jpg
dates
fig.jpg
fig
Kadota_fig.jpg
Kadota fig
longan.jpg
longan
 
passion-fruit.jpg
passion-fruit
aprium.jpg
aprium
cherry.jpg
cherry
donut_peach.jpg
donut peach
 
green_almonds.jpg
green almonds
pluot.jpg
pluot
Apples.jpg
Apples
Asian_pear.jpg
Asian pear
 
crab_apple.jpg
crab apple
loquat.jpg
loquat
Pears.jpg
Pears
quince.jpg
quince

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.