Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Farm - Nông trại, rau, trái cây
Fruits 3 - Trái cây


 
bergamot.jpg
bergamot
citron.jpg
citron
pomelo.jpg
pomelo
ugli_fruit.jpg
ugli fruit
 
kumquat.jpg
kumquat
black_currant.jpg
black currant
cranberry.jpg
cranberry
currant.jpg
currant
 
gooseberry.jpg
gooseberry
huckleberry.jpg
huckleberry
loganberry.jpg
loganberry
breadfruit.jpg
breadfruit
 
jujube.jpg
jujube
pepino.jpg
pepino
plantain.jpg
plantain
prickly_pear.jpg
prickly pear

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.