Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> House, Home in door - Nhà và đồ dùng
Musical Instruments 3 - Dụng cụ âm nhạc


 
piccolo.jpg
piccolo
flute.jpg
flute
bassoon.jpg
bassoon
oboe.jpg
oboe
 
clarinet.jpg
clarinet
cymbals.jpg
cymbals
conga.jpg
conga
kettledrum.jpg
kettledrum
 
bongos.jpg
bongos
trombone.jpg
trombone
saxophone.jpg
saxophone
trumpet.jpg
trumpet
 
tuba.jpg
tuba
bell.jpg
bell
brass_instruments.jpg
brass instruments
English_horn.jpg
English horn
 
French_horn.jpg
French horn

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.