Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> People - Người
The Human Body 2 - Thân thể người


 
part.jpg
part
windpipe.jpg
windpipe
esophagus.jpg
esophagus
muscle.jpg
muscle
 
lung.jpg
lung
heart.jpg
heart
liver.jpg
liver
stomach.jpg
stomach
 
intestines.jpg
intestines
vein.jpg
vein
artery.jpg
artery
kidney.jpg
kidney
 
pancreas.jpg
pancreas
bladder.jpg
bladder

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.