Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> House, Home in door - Nhà và đồ dùng
The Utility Room 2 - Phòng dụng cụ


 
armchair.jpg
armchair
can_opener.jpg
can opener
couch.jpg
couch
cuckoo_clock.jpg
cuckoo clock
 
curtains.jpg
curtains
dresser.jpg
dresser
faucet.jpg
faucet
footstool.jpg
footstool
 
furniture.jpg
furniture
garbage_can.jpg
garbage can
gate.jpg
gate
grandfather_clock.jpg
grandfather clock
 
kettle.jpg
kettle
key.jpg
key
lamp.jpg
lamp
wastebasket.jpg
wastebasket

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.