Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Clothes, Jewelry - Quần áo, nữ trang
Clothing 1 - Quần áo


 
bathing_suit.jpg
bathing suit
bow.jpg
bow
braid.jpg
braid
cape.jpg
cape
 
clothes.jpg
clothes
costume.jpg
costume
earring.jpg
earring
gown.jpg
gown
 
jewelry.jpg
jewelry
kimono.jpg
kimono
silk.jpg
silk
suit.jpg
suit
 
swimsuit.jpg
swimsuit
tutu.jpg
tutu
underwear.jpg
underwear
wig.jpg
wig

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.