Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Clothes, Jewelry - Quần áo, nữ trang
Handicrafts - Đồ thủ công


 
thread.jpg
thread
pincushion.jpg
pincushion
buttonhole.jpg
buttonhole
button.jpg
button
 
seam.jpg
seam
hem.jpg
hem
zipper.jpg
zipper
scissors.jpg
scissors
 
needle.jpg
needle
stitch.jpg
stitch
pin.jpg
pin
thimble.jpg
thimble
 
knitting.jpg
knitting
wool.jpg
wool
skein.jpg
skein
embroidery.jpg
embroidery
 
crochet.jpg
crochet
weaving.jpg
weaving
yarn.jpg
yarn
quilting.jpg
quilting

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.