Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống
Restaurant and Cocktail Lounge 1 - Nhà hàng, quán rượu


 
cook.jpg
cook
waitress.jpg
waitress
busboy.jpg
busboy
ketchup.jpg
ketchup
 
waiter.jpg
waiter
apron.jpg
apron
menu.jpg
menu
booth.jpg
booth
 
straw.jpg
straw
jukebox.jpg
jukebox
sugar.jpg
sugar
check.jpg
check
 
tea.jpg
tea
sandwich.jpg
sandwich
corkscrew.jpg
corkscrew
wine.jpg
wine

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.