Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#304: Have a lot on the ball, Keep the ball rolling, Ballpark figureBấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả.  Trong bài học thành ngữ kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị  ba thành ngữ có từ Ball nghĩa là quả banh.  Hôm nay  chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị  ba thành ngữ khác cũng có từ Ball. Có thể quý vị đã  có dịp học các thành ngữ này rồi, nhưng đây cũng là  lúc  để chúng ta ôn lại. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first  idiom is “Have A Lot On The Ball ”,  “Have A Lot On The Ball ”.

TEXT: (TRANG):  Người Mỹ dùng thành ngữ  “Have A Lot On The Ball” để chỉ một người  làm việc rất  giỏi  trong phạm vi tài năng của mình.  Thành ngữ này xuất xứ từ môn thể thao quần vợt hay bóng chầy, nơi mà các đấu thủ  dùng hết sức mạnh của mình để đập  hay ném bóng.  Trong thí dụ sau đây chị Pauline nói về một nhà văn nữ  tên Tammy đã ngưng viết sách từ 10 năm nay.

VOICE: (PAULINE):  True, Tammy hasn’t published a book for ten years.  But I believe she still has a lot on the ball as a writer.  And I’m sure the critics will see that when her new book comes out this winter.

TEXT: (TRANG):  Chị Pauline nói:  Đúng là bà Tammy đã không cho xuất bản một cuốn sách nào trong mười năm qua.  Nhưng tôi tin rằng bà ấy vẫn còn khả năng sáng tác rất mạnh của một nhà văn.  Và tôi tin là những nhà phê bình  sẽ thấy điều đó khi cuốn sách mới của bà  ra mắt vào mùa đông năm nay.

Có một vài từ mới mà ta cần biết là: Published đánh vần là P-U-B-L-I-S-H-E-D nghĩa là xuất bản, và Critics, C-R-I-T-I-C-S nghĩa là nhà phê bình. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE):  True, Tammy hasn’t published a book for ten years.  But I believe she still has a lot on the ball as a writer.  And I’m sure the critics will see that when her new book comes  out this winter.

TEXT : (TRANG):  Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE):  The second idiom is “Keep The Ball Rolling”,  “Keep The Ball Rolling”.

TEXT: (TRANG): “Keep The Ball Rolling” nghĩa đen là giữ cho quả bóng tiếp tục chạy, và vì thế người Mỹ dùng thành ngữ này khi muốn diễn tả việc giữ cho một công việc nào đó tiếp tục tiến hành.  Trong thí dụ sau đây, chị Pauline nói về ông Smith, một giám thị ở trường chuyên làm việc với các học sinh bị nghiện ngập.

VOICE: (PAULINE):  Mr. Smith started out by telling the group about his  own painful experience with drugs.  This loosens people up and they tell their  own stories and keep the ball rolling.

TEXT: (TRANG):  Ông Smith nói gì ?  Ông ấy bắt đầu buổi nói chuyện bằng cách kể lại với nhóm học sinh về kinh nghiệm đau buồn của ông với ma túy.  Việc này khiến cho học sinh cảm thấy bớt căng thẳng và bắt đầu kể chuyện của họ, và giữ cho buổi nói chuyện kéo dài.

Ta thấy:  Painful , P-A-I-N-F-U-L nghĩa là đau đớn,  Experience, E-X-P-E-R-I-E-N-C-E là kinh nghiệm, và Loosens Up đánh vần là L-O-O-S-E-N-S và U-P nghĩa là  nới lỏng, làm bớt căng thẳng.  Và bây giờ  chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE):  Mr. Smith started out by telling the group about his  own painful experience with drugs.  This loosens people up and they tell their  own stories and keep the ball rolling.

TEXT: (TRANG):  Bây giờ xin mời quý vị nghe thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “Ballpark Figure”, “ Ballpark Figure”.

TEXT: (TRANG):  Ballpark Figure gồm có từ  Ballpark là sân đánh bóng chầy,  và Figure, F-I-G-U-R-E nghĩa là con số.  Thành ngữ này thoạt đầu  phát xuất từ môn  thể thao bóng chầy, để chỉ  trong vòng phạm vi của một sân đấu bóng chầy.  Sau này nó không liên hệ gì đến môn bóng chầy nữa mà chỉ có nghĩa là một  con số  phỏng đoán, không hoàn toàn đúng.  Trong thí dụ sau đây một đôi vợ chồng bàn với nhau về việc liệu có thể mua nổi căn nhà mới hay không.

VOICE : (PAULINE):  According to my ballpark figure the monthly mortgage payment is about 1400 dollars.  Since both of us work I think we can handle it Okay.  So, what do you say?  Should we go ahead and buy the place?

TEXT: (TRANG):  Bà vợ nói: Theo con số phỏng đoán của em  thì  tiền nhà phải trả hàng tháng là khoảng 1400 đôla.  Vì cả hai chúng mình cùng làm việc em nghĩ rằng mình có thể trả nổi.  Vậy anh nghĩ sao?  Mình có nên mua căn nhà đó không?

Ta thấy từ Mortgage, đánh vần là M-O-R-T-G-A-G-E, là tiền nợ ngân hàng để mua nhà, và Handle, H-A-N-D-L-E nghĩa là  giải quyết, hay xử lý. Và  bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

VOICE : (PAULINE):  According to my ballpark figure the monthly mortgage payment is about 1400 dollars.  Since both of us work I think we can handle it Okay.  So, what do you say?  Should we go ahead and buy the place?

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ.  Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới.  Một là  Have A Lot On the Ball, là có khả năng làm  việc giỏi, hai là Keep the Ball Rolling là giữ cho một công việc tiếp tục diễn tiến, và ba là Ballpark Figure nghĩa là một con số phỏng đoán.  Huyền Trang  xin kính chào qúy vị thính giả và xin hẹn gặp lại qúy vị trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 5518   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.