Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#62: To pull no punches, To lay it on the line, To let it all hang out.Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong đời sống hàng ngày đa số chúng ta thường thán phục đức tính chân thật, tuy rằng đôi khi chúng ta không thực hành điều này. Hôm nay chúng tôi xem đem đến quý vị 3 thành ngữ mới dành cho những người nào thích nói thẳng, nói thật, dù cho sự thật có làm mất lòng người khác. 3 thành ngữ đó là: To Pull No Punches, To Lay It on the Line, và To Let It All Hang Out. Chúng tôi xin nhắc lại: 3 thành ngữ đó là: To Pull No Punches, To Lay It on the Line, và To Let It All Hang Out.

Thành ngữ thứ nhất, To Pull No Punches, gồm có chữ Pull, đánh vần là P-U-L-L, nghĩa là kéo; và Punch, đánh vần là P-U-N-C-H, nghĩa là quả đấm. Thành ngữ này xuất xứ từ giới đánh võ quyền Anh. Khi một võ sĩ giữ quả đấm của anh ta lại thì điều đó có nghĩa là anh ta chỉ đấm nhẹ thôi. Nhưng khi anh ta không giữ tay lại mà đấm hết sức mình thì người Mỹ gọi đó là To Pull No Punches. Ngày nay, thành ngữ To Pull No Punches được dùng để chỉ việc nói thẳng dù cho có làm người khác buồn phiền đi nữa. Xin mời anh Don Benson kể một thí dụ về một anh chàng nghiện rượu tên Joe:

AMERICAN VOICE: When I saw my brother Joe turn into an alcoholic, I didn't pull any punches. I told him to think of his wife and kids, stop drinking and go out and find a job.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Khi tôi thấy anh tôi là Joe trở thành một người nghiện ruợu, tôi đã nói thẳng với anh ta rằng anh ta phải nghĩ đến vợ con anh ta, rồi ngưng uống rượu và đi tìm một việc làm.

Có vài chữ mới mà chúng ta cần biết là: Alcoholic, đánh vần là A-L-C-O-H-O-L-I-C, nghĩa là người nghiện ruợu; và Kid, đánh vần là K-I-D, nghĩa là đứa trẻ hay con cái. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ vừa kể và chú ý đến cách dùng thành ngữ To Pull No Punches:

AMERICAN VOICE: When I saw my brother Joe turn into an alcoholic, I didn't pull any punches. I told him to think of his wife and kids, stop drinking and go out and find a job. TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ nhì, To Lay It on the Line, cũng có nghĩa là nói thẳng, nói thật mà không sợ mất lòng. Nó gồm có chữ To Lay, đánh vần là L-A-Y, nghĩa là đặt; và Line, đánh vần là L-I-N-E, nghĩa là một hàng. Thành ngữ này xuất xứ từ sòng bạc, khi con bạc đặt tiền lên bàn để thử thời vận. Trong thí dụ sau đây do anh Don Benson kể lại, chúng ta sẽ thấy một ông giám đốc nói với ông phụ tá về một nhân viên lười biếng tên George:

AMERICAN VOICE: I am fed up with George. He doesn't do half as much work as the others. So I called him in and laid it on the line. Either he starts doing his work like anybody else, or we fire him at the end of the month.

TEXT: (TRANG): Ông giám đốc này lên tiếng như sau: Tôi chán ngấy anh chàng George. Anh ta làm việc không bằng phân nửa những người khác. Vì thế tôi đã gọi anh ta vào và nói thẳng với anh ta là hoặc anh ta phải bắt đầu làm việc như những người khác, hoặc là chúng ta sẽ sa thải anh ta vào cuối tháng này.

Những chữ mới mà chúng ta cần biết là: To Be Fed Up, đánh vần là F-E-D và U-P, nghĩa là chán ngấy; Half, đánh vần là H-A-L-F, nghĩa là phân nửa; và To Fire, đánh vần là F-I-R-E, nghĩa là sa thải, hay cho nghỉ việc. Bây giờ chúng ta hãy nghe lại thí dụ này và để ý đến cách dùng thành ngữ To Lay It on the Line:

AMERICAN VOICE: I am fed up with George. He doesn't do half as much work as the others. So I called him in and laid it on the line. Either he starts doing his work like anybody else, or we fire him at the end of the month. TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ ba trong bài học hôm nay là To Let It All Hang Out, rất thông dụng trong giới trẻ thời thập niên 1960, đánh vần là H-A-N-G và O-U-T, nghĩa là phơi bày sự thật ra. Trong thí dụ sau đây, một đôi vợ chồng trẻ bắt đầu bất hòa với nhau nhưng đã tìm cách giải quyết vấn đề bàng cách nói thật về những ý nghĩ của mình. Mới quý vị nghe anh Don Benson kể lại như sau:

AMERICAN VOICE: We agreed to forget our feelings and let it all out. Susan told me everything she didn't like about me, and I told here what annoyed me about her. You know, it really cleared the air for both of us. TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Chúng tôi đồng ý quên đi những cảm xúc của chúng tôi để nói thật những gì mình nghĩ. Nhà tôi là Susan nói với tôi tất cả mọi thứ mà bà ấy không thích về tôi, còn tôi thì nói với nhà tôi những gì mà bà ấy làm tôi khó chịu. Bạn có biết không, nói lên được những điều này đã giúp xua tan bầu không khí nặng nề giữa hai người.

Có vài chữ mới cần biết là: To Agree, đánh vần là A-G-R-E-E, nghĩa là đồng ý; To Annoy, đánh vần là A-N-N-O-Y, nghĩa là gây khó chịu; và To Clear the Air, đánh vần là C-L-E-A-R và A-I-R, nghĩa là đánh tan không khí nặng nề. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ to Let It All Hang Out:

AMERICAN VOICE: We agreed to forget our feelings and let it all out. Susan told me everything she didn't like about me, and I told here what annoyed me about her. You know, it really cleared the air for both of us.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ To Let It All Hang Out vừa kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới, có cùng một nghĩa là: nói thẳng nói thật mà không sợ mích lòng. Đó là To Pull No Punches, To Lay It on the Line, và To Let It All Hang Out. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 5547   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.