Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#32: Hacker, Geek, Snail mail.Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong khi Hoa Kỳ đang ngày càng phát triển trong lãnh vực truyền thông, mệnh danh là siêu xa lộ thông tin, người Mỹ đặt ra nhiều chữ mới và thành ngữ mới để phù hợp với thời đại điện toán này. Trong bài học thành ngữ hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới mà quý vị nghe thấy rất thường trong giới chuyên viên máy vi tính. Đó là Hacker, Geek và Snail Mail.

Chúng ta bắt đầu với thành ngữ Hacker là một chữ rút từ động từ Hack, đánh vần là H-A-C-K, nghĩa là chém hay chặt bằng một dụng cụ bén nhọn. Trong nghành điện toán, thành ngữ Hacker, đánh vần là H-A-C-K-E-R, thoạt đầu được dùng để chỉ một người rất thông minh nhưng có tính gian dối và tìm mọi cách để giải các mật mã và xâm nhập vào các hệ thống điện toán của người khác để ăn cắp các dữ kiện lưu trữ trong đó. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây nói về một anh chàng hacker bị báo chí nêu tên tuổi cách đây vài năm tại Hoa Kỳ:

AMERICAN VOICE: A teenage hacker was arrested for cracking the computer code of a large bank just to see whether he could do it. But he didn’t take any data, so the judge let him off with a stern warning TEXT: (TRANG): Câu chuyện về anh chàng hacker này là như sau: Một anh chàng hacker trong lứa tuổi vị thành nghiên đã bị bắt về tội giải được mật mã trong máy vi tính của một ngân hàng lớn chỉ để xem anh ta có thể làm được như vậy hay không. Tuy nhiên, vì anh ta không đánh cắp dữ diện nào của ngân hàng cho nên ông chánh án đã tha lội cho anh ta với một lời cảnh cáo gắt gao mà thôi.

Có một số chữ mới mà ta cần biết là: Tenenage, đánh vần là T-E-E-N-A-G-E nghĩa là tuổi thiếu niên khoảng từ 13 tới 19; Cracking, rút từ động từ Crack, đánh vần là C-R-A-C-K, nghĩa là phá vỡ hay tìm ra giải đáp; Code, đánh vần là C-O-D-E, nghĩa là mật mã để bảo vệ một cơ sở; Data, đánh vần là D-A-T-A nghĩa là dữ kiện; Judge, đánh vần là J-U-D-G-E, nghĩa là ông chánh án; và Let Off, đánh vần là L-E-T và O-F-F, nghĩa là tha tội.

Bây giờ mời quý vị nghe lại trường hợp của anh chàng hacker mở được hệ thống điện toán của một ngân hàng:

AMERICAN VOICE : A teenage Hacker was arrested for cracking the computer code of a large bank just to see whether he could do it. But he didn’t take any data, so the judge let him off with a stern warning.

TEXT: (TRANG): Tuy nhiên, báo chí Mỹ viết rằng hiện nay thành ngữ Hacker đã có một hàm ý rất tốt. Thật vậy, những chuyên viên nào thích sáng chế ra những nhu liệu điện toán mới hay có thể giải được các mật mã của các hệ thống điện toán khác đều thích tự phong cho mình là Hacker cả!

Thành ngữ thứ hai trong bài học hôm nay là Geek, đánh vần là G-E-E-K. Thoạt đầu, Geek có nghĩa là một người chuyên biểu diễn những trò quái lạ ở hội chợ khiến người xem phải sợ hãi như cắn đứt đầu một con gàhay con rắn sống. Nói chung thì người ta cho đó là những người điên. Tuy nhiên, trong giới điện toán thành ngữ Geek được dùng để chỉ những người say mê máy vi tính vàsuốt ngày làm việc với máy này, như quý vị nghe một anh chàng phân bua trong thí dụ sau đây:

AMERICAN VOICE: I know there’s this idea out there that we are a bunch of wild geeks. But it’s just not true. We love computers and spend a lot of time on them. Apart from that, we are pretty normal guys!

TEXT: (TRANG): Đại khái anh chàng này phân bua như sau: Tôi biết là ở ngoài kia người ta có cái ý tưởng cho rằng chúng tôi chỉ là một nhóm người điên. Nhưng sự thật không phải vậy. Chúng tôi say mê máy vi tính và dành rất nhiều thì giờ để làm việc với máy này. Ngoài vấn đề đó ra, thì chúng tôi là những con người khá bình thường.

Xin quý vị chú ý đến một số chữ mới là: Idea, đánh vần la I-D-E-A, nghĩa là ý kiến; Bunch, đánh vần là B-U-N-C-H, nghĩa là một nhóm hay một đám; True, đánh vần là T-R-U-E, nghĩa là thật; và Normal, đánh vần là N-O-R-M-A-L, nghĩa là bình thường. Bây giờ ta hãy nghe lại lời phân bua của anh chàng say mê máy vi tính:

AMERICAN VOICE : I know there’s this idea out there that we are a bunch of wild geeks. But it’s just not true. We love computers and spend a lot of time on them. Apart from that, we are pretty normal guys!

TEXT: (TRANG): Khi người Mỹ gửi một bức thư qua bưu điện mà mất mấy ngày mới đến nơi, họ than phiền là bưu điện này chậm như con ốc sên, và họ dùng thành ngữ Snail Mail. Đó cũng là thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay. Snail Mail gồm có chữ Snail, đánh vần là S-N-A-I-L, nghĩa là con ốc sên; và Mail, đánh vần là M-A-I-L, nghĩa là thư tín chậm như sên, mà người Việt mình còn gọi là chậm như rùa. Sở dĩ có lời than phiền rằng thư gửi qua bưu điện thường đi chậm là vì ngày nay người Mỹ thích dùng lối gửi thư qua máy điện toán gọi là E-Mail. E là Electronic tức là điện tử, và E-Mail có thể gửi thư của bạn đến bất cứ nơi nào trên thế giới hầu như tức khắc. So sánh với E-Mail thì quả thật là bưu điện thường chậm như con rùa. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về một anh chàng yêu say đắm một cô gái tên Susie nên gửi thư cho cô Susie bằng cả hai lối:

AMERICAN VOICE: It’s still a week away from Valentine’s Day so I’ll send a card to Susie by snail mail. But on Valentine’s Day, I’ll send a message by E-mail just to let her know how much I miss her on that very day!

TEXT:(TRANG): Anh chàng này tuyên bố như sau: Còn tới một tuần nữa mới đến ngày lễ thánh Valentine tức là ngày dành cho những người yêu nhau. Vì thế tôi sẽ gửi một tấm thiếp đến cho Susie bằng bưu điện rùa. Nhưng đúng vào ngày Valentine tôi sẽ gửi một bức thư bằng E-mail để cho cô ấy biết là tôi nhớ cô ấy đến mức nào vào hôm đó.

Xin quý vị chú ý đến một vài chữ mới là: Week, đánh vần là W-E-E-K, nghĩa là tuần lễ; Card, đánh vần là C-A-R-D, nghĩa là tấm thiếp; Message, đánh vần là M-E-S-S-A-G-E, nghĩa là bức thư; và động từ Miss, đánh vần là M-I-S-S, nghĩa là nhớ nhung. Bây giờ ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ Snail Mail:

AMERICAN VOICE: It’s still a week away from Valentine’s Day so I’ll send a card to Susie by snail mail. But on Valentine’s Day, I’ll send a message by E-mail just to let her know how much I miss her on that very day!

TEXT:(TRANG): Thành ngữ Snail Mail đã chấm dứt bài học số 32 trong chương trình ENGLISH AMERICAN STYLE. Như vậy là hôm nay chúng ta học được 3 thành ngữ mới. Một là Hacker, nghĩa là một chuyên viên điện toán thích tìm cách xâm nhập vào các hệ thống điện toán của người khác. Hai là Geek, nghĩa là những người say mê làm việc với máy điện toán. Và ba là Snail Mail, nghĩa là thư từ đi chậm như rùa. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 6010   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.