Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#15: Swing voters, Down to the wire, In over one's head.Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Mùa này là mùa bầu cử tại Hoa Kỳ, cho nên chúng tôi xin đề cập đến một số thành ngữ liên quan tới bầu cử. Mới đây, cử tri tại thủ đô Washington đã đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sơ bộ. Nhân dịp này, mời quý vị theo dõi xem thế nào là một cuộc bầu cử sơ bộ. Đó là giai đoạn đầu trong 2 giai đoạn của hệ thống bầu cử tại Hoa Kỳ. Trong cuộc bầu cử sơ bộ, cử tri có thể đăng ký là người thuộc Đảng Cộng hòa hay Dân chủ để bỏ phiếu chọn người đại diện cho đảng họ để ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.

Chẳng hạn như, trong cuộc bầu sơ bộ vừa qua, các cử tri thuộc Đảng Dân chủ chọn một trong 5 ứng cử viên muốn đại diện cho Đảng Dân chủ để chống ứng cử viên Cộng hòa trong cuộc tổng tuyển cử. Nếu có nhiều người ra tranh một chỗ trên lá phiếu thì những cử tri đổi ý kiến so với lần bầu cử trước có thể gom đủ số phiếu để quyết định ai sẽ làngười thắng cử.

Nhật báo Washington Post dùng thành ngữ Swing Voters để tả những cử tri thay đổi ý kiến này. Và đó là thành ngữ thứ nhất trong bài học hôm nay. Swing Voters gồm chữ Swing đánh vần là S-W-I-N-G, có nghĩa thay đổi chỗ đứùng hay lập trường, vàVoters đánh vần làV-O-T-E-R-S, nghĩa là cử tri. Swing Voters là những cử tri đổi ý và sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên khác với lần trước. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về cuộc bầu viên thị trưởng thành phố Washington:

AMERICAN VOICE: It’s hard for voters worried about the future to choose among the three leading candidates. The voting is going to be pretty close and the swing voters will probably decide the outcome.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Thật khó cho những cử tri nào lo lắng tới tương lai để chọn trong 3 ứng cử viên dẫn đầu. Cuộc bỏ phiếu sẽ rất khít khao, và những cử tri đổi ý kiến có lẽ sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử.

Có một số từ mới mà chúng ta cần chú ý như sau: Worried đánh vần là W-O-R-R-I-E-D, nghĩa là lo lắng. Choose đánh vần là C-H-O-O-S-E, nghĩa là lựa chọn. Candidates đánh vần là C-A-N-D-I-D-A-T-E-S, nghĩa là ứng cử viên. Và Outcome đánh vần là O-U-T-C-O-M-E, nghiã là kết quả. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và chú ý đến cách dùng thành ngữ Swing Voters:

AMERICAN VOICE: It’s hard for voters worried about the future to choose among the three leading candidates. The voting is going to be pretty close and the swing voters will probably decide the outcome.

TEXT: (TRANG): Vào buổi tối trước ngày bầu cử, nhật báo Washington Post viết rằng các ứng cử viên đang vận động đến giờ phút chót. Tờ Post dùng thành ngữ Down to the Wire để tả phút chót của cuộc vận động tranh cử. Và đó là thành ngữ thứ nhì mà chúng ta học hôm nay, gồm chữ Down đánh vần là D-O-W-N, tức là ở cuối, và Wire đánh vần là W-I-R-E, nghĩa là sợi dây.

Thành ngữ Down to the Wire được dùng từ cả trăm năm nay, và xuất xứ từ sợi dây mà người ta chăng bên trên cái mức cuối cùng tại trường đua ngựa để biết cích xác là con ngựa nào về nhất. Thành ngữ Down to the Wire ngày nay được dùng để chỉ giây phút quyết định trước khi người thắng cuộc tranh cử được chọn. Sau đây ta hãy nghe một số phóng viên tường trình về giây phút cuối cùng mà các ứng cử viên vận động dành phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở thủ đô Washington.

AMERICAN VOICE: The race is going down to the wire tonight with all the candidates on radio and television making their last appeal to people to vote for them when the polls open tomorrow.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Cuộc tranh cử đang đi tới giờ phút quyết định tối hôm nay, và tất cả các ứng cử viên đang lên đài truyền thanh và truyền hình để kêu gọi dân chúng lần cuối hãy bỏ phiếu cho họ khi các phòng phiếu mở cửa vào ngày mai.

Có vài chữ mà chúng ta cần chú ý sau đây: Race đánh vần là R-A-C-E, nghĩa là cuộc đua hay tranh cử; Appeal đánh vần là A-P-P-E-A-L, nghĩa là kêu gọi; và Polls đánh vần là P-O-L-L-S, là cuộc bỏ phiếu hay nơi bỏ phiếu. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ Down to the Wire:

AMERICAN VOICE: The race is going down to the wire tonight with all the candidates on radio and television making their last appeal to people to vote for them when the polls open tomorrow.

TEXT: (TRANG): Một phóng viên tiên đoán rằng đương kiêm thị trưởng thành phố Washington là bà Sharon Pratt Kelly sẽ thua trong cuộc vận động tái bầu vào chức vụ thị trưởng bởi vì bà không đủ khảø năng điều hành công việc của thành phố. Phóng viên này đã dùng thành ngữ Over her Head để tả tình trạng gặp quá nhiều khó khăn của bà Kelly.

In Over One’s Head là thành ngữ cuối cùng mà chúng ta học trong bài hôm nay, gồm chữ Over đánh vần là O-V-E-R, nghĩa là vượt quá, và Head đánh vần là H-E-A-D, nghĩa là cái đầu. Thành ngữ này lúc đầu dùng để diển tả hòan cảnh người không biết bơi mà bị rơi vào nơi nước sâu đến quá đầu người.

Ngày nay In Over One’s Head dùng để tả tình trạng gặp khó khăn vì không có khả năng làm việc hay vì có quá nhiều trách nhiệm, nợ nần hay các vấn đề khác. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về một người tên John làm việc trong công ty rồi được thăng chức, nhưng rồi gặp khó khăn vì không đủ tài cáng đáng mọi việc.

AMERICAN VOICE: John was very good as vice president of our company. But when he was promoted to president he found himself in over his head. He simply couldn't handle all the extra responsibilities.

TEXT:(TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Anh John làm việc rất giỏi khi anh làm phó giám đốc công ty của chúng tôi. Nhưng khi anh được thăng lên chức giám đốc thì anh gặp khó khăn vì thấy chức vụ này quá khả năng của anh. Anh không thể cáng đáng nổi các trách vụ mới.

Có một số từ mới mà chúng ta cần để ý như sau: Vice President đánh vần là V-I-C-E và P-R-E-S-I-D-E-N-T, nghĩa là phó giám đốc; Promote đánh vần làP-R-O-M-O-T-E, nghĩa là thăng chức; Handle đánh vần là H-A-N-D-L-E, nghĩa là cáng đáng; và Responsibilities đánh vần là R-E-S-P-O-N-S-I-B-I-L-I-T-I-E-S, nghĩa là trách vụ. Bây giờ, mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ In Over His Head.

AMERICAN VOICE: John was very good as vice president of our company. But when he was promoted to president he found himself in over his head. He simply couldn't handle all the extra responsibilities.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ In Over One’s Head đã chấm dứt bài số 15 trong chương trình English American Style. Như vậy là hôm nay chúng ta hoc được 3 thành ngữ mới liên quan tới bầu cử. Một là Swing Voters là những cử tri thay đổi ý kiến, hai là Down to the Wire là vào giây phút quyết định ngay trước cuộc bầu cử, và ba là In Over One’s Head là gặp khó khăn vì làm công việc quá khả năng của mình. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 10174   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.