Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 167 - Anh Ngữ sinh động bài 167Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Ðây là chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 167. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Ðầu đề của bài học hôm nay là câu “I May Take The Train.” Có lẽ tôi sẽ đi xe lửa. Bài học cũng chú trọng vào cách dùng “may” để nói về một sự việc có thể xảy ra trong tương lai, như khi lưỡng lự hay không chắc. This program will teach you how to talk about future possibilities. Well-known.=nổi tiếng. A well-known writer=nhà văn nổi tiếng.

Quí vị sẽ nghe câu, “He’s a friend of yours, isn’t he?” Anh ta là bạn anh, phải không. Nhận xét: Thay vì nói, “He’s my friend,” ta nói, “He’s a friend of mine.” Tương tự, He’s her friend=>; He’s a friend of hers. He’s our friend=>; He’s a friend of ours. Trước hết, hãy nghe Max và Kathy giới thiệu phần Anh ngữ căn bản. 

 Cut 1

NDE Opening

NDE MUSIC lead-in and then dips for voice over

Max (voice-over): Hi, I’m Max.

Kathy (voice-over): Hello. My name is Kathy.

Max and Kathy (voice-over):  Welcome to New Dynamic English!

MUSIC up and then fade

Larry: New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

 Today’s unit is “I May Take The Train.”

 This program will teach you how to talk about future possibilities.

MUSIC

Kathy: Hi, Max.

Max: Hi, Kathy.

Kathy: Today’s guest is John Orwell.

 He’s a friend of yours, isn’t he, Max?

Max: Yes, he is. He’s one of my best friends.

 He’s a well-known writer and a very interesting person.

Kathy: Well, I can’t wait to meet him.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới ta nghe Kathy hỏi chuyện John Orwell, một nhà văn nổi tiếng, sinh ở Mỹ nhưng sống ở tỉnh Brighton bên Anh. What are you working on now?=hiện ông đang sang tác truyện gì? I’m working on a new story.=tôi đang viết một truyện mới. To appear=xuất hiện, trình diễn. Brighton is about an hour south of London by train=Brighton ở về phía nam Luân Ðôn, mất chừng một giờ nếu đi xe lửa.

Move back=dọn về. I’m here in Washington on vacation.=tôi đang nghỉ chơi ở Washington. Don’t you think you’d ever move back to the US? =Bạn có nghĩ sẽ dọn về Mỹ không? To move=dọn nhà, đổi chỗ ở. Sometime=at some unspecified time in the future=một thời điểm nào đó trong tương lai.

Cut 2

Interview. John Orwell: Where do you live?

Larry: Interview

 John was born in the United States and lives in England.= John sinh ở Mỹ và đang sống ở Anh.

I’m working on a new story that will appear on television next year. Tôi đang viết một truyện mới sẽ chiếu trên đài truyền hình năm tới.

Kathy: Our guest today is John Orwell.

 John is a well-known writer.

 Welcome to our show.

John: I’m pleased to be here.

Kathy: John, what are you working on now?

John: Well, I’m working on a new story that will appear on television next year.

Kathy: Wonderful!

 John, you live in England, don’t you?

John: That’s right. I live in Brighton.

 It’s about an hour south of London by train.

 I’m here in Washington on vacation.

Kathy: Were you born in England?

John: No, I wasn’t.

 I was born in the United States.

 I’m an American citizen.

Kathy: Do you think you’ll ever move back to the US?

John: I don’t know.

 I like living in England.

 But I may move back to the US sometime.

 Or maybe I’ll move to another country.

 There are many possibilities.

Kathy: Our guest is John Orwell. We’ll talk more after our break.

 This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, quí vị nghe và lập lại.

Cut 3

Language Focus.  John lives in England.

Larry: Listen and repeat.

Max: John lives in England.

(pause for repeat)

Max: He was born in the US.

(pause for repeat)

Max: John lives in England, but he was born in the US.

(pause for repeat)

Max: John likes living in England.

(pause for repeat)

Max: He may move back to the US sometime.

(pause for repeat)

Max: John likes living in England, but he may move back to the US.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, ta nghe Kathy hỏi John Orwell sẽ làm gì sau khi thăm Washington. Ta cũng nghe một câu diễn tả sự lưỡng lự: I’m not sure what I’ll do.=tôi không biết chắc sẽ làm gì. If I have time, I’ll take the train.=nếu có thì giờ thì tôi sẽ đi xe lửa. If I take the train, I’ll be able to see the countryside=nếu đi xe lửa thì tôi có thể xem phong cảnh đồng quê. 

Cut 4

Interview 2. John Orwell: I may take the train.

Larry: Interview

 John may take the train across the United States.=John có thể đi xe lửa qua nội địa Mỹ.

Kathy: Our guest today is John Orwell.

 Where will you go after you leave Washington?

John: I’m going to visit some friends in San Francisco.

Kathy: Will you fly?

John: I’m not sure what I’ll do.

 In fact, if I have time, I may take the train.

Kathy: That sounds interesting.

John: Yes, if I take the train, I’ll be able to see the countryside.

 And on the train you can meet some interesting people.

Kathy: Our guest is John Orwell. We’ll talk more after our break.

 This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, ta nghe John Orwell nói, sau khi thăm Washington, sẽ thăm bạn ở San Francisco. Ta nghe những câu như: “Will he fly to San Francisco?” Ông ấy có đi máy bay sang San Francisco không? “He’s not sure what he’ll do.” Ông ta không biết sẽ đi bằng gì. Ta nghe cách dùng chữ “may” để chỉ một chuyện có thể sẽ xảy ra nhưng không chắc. “He may fly, or he may take the train.” Ông ấy có thể sẽ đi máy bay, hay có thể đi xe lửa. Interesting=lý thú, đáng lưu ý.

Cut 5

Language Focus.  He’ll go to San Francisco.

Larry: Listen and repeat.

Max: Where will John go after he leaves Washington?

(pause for repeat)

Max: He’ll go to San Francisco.

(pause for repeat)

Max: Will he fly to San Francisco?

(pause for repeat)

Max: He’s not sure what he’ll do.

(pause for repeat)

Max: He may fly, or he may take the train.

(pause for repeat)


Max: If he flies, will he be able to see the countryside?

(pause for repeat)

Max: No, he won’t. If he flies, he won’t be able to see the countryside.

(pause for repeat)


Max: If he takes the train, he can meet interesting people, can’t he?

(pause for repeat)

Max: Yes, he can. On the train you can meet interesting people.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, ta nghe John nói sẽ nghỉ ở San Francisco độ một tuần rồi sẽ dùng máy về London. An eight-hour time difference.=sai biệt 8 tiếng đồng hồ. Nhận xét: eight-hour dùng làm tĩnh từ kép nên không có s sau hour, và có dấu nối giữa eight và hour.

Cut 6

Interview 3. John Orwell: I’ll try to get a non-stop flight.

Larry: Interview

 John will stay in San Francisco for a week and then he’ll fly back to England.

· a non-stop flight  chuyến bay thẳng, không ngừng
· a time difference sự sai biệt về giờ; như giờ Luân đôn sớm hơn giờ San Francisco tám giờ; giờ San Francisco chậm hơn giờ Washington 3 giờ.

If I leave on a Saturday afternoon, I’ll arrive in London on Sunday morning.  Nếu tôi rời San Francisco chiều thứ bẩy thì tôi sẽ đến Luân đôn sáng chủ nhật.

Kathy: Our guest today is John Orwell.

 How long will you stay in San Francisco?

John: I’ll probably stay there for about a week.

Kathy: And then what?

John: Then I’ll fly back to England.

 I’ll try to get a non-stop flight.

Kathy: That’s a long flight, isn’t it?

John: Yes. It takes ten hours to fly from San Francisco to London.

 If I leave on a Saturday afternoon, I’ll arrive in London on Sunday morning.

Kathy: So I’m sure you’ll be tired.

John: I’m sure I will.

 There’s an eight-hour time difference between San Francisco and London.

Kathy: John, thank you so much for being our guest.

John: Thank you, Kathy. I’ve really enjoyed being here.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, quí vị nghe rồi lập lại.

Cut 7

Language Focus. Listen and answer.

Larry:  Listen and answer.

  Listen for the bell, then say your answer.

Max: How long will John stay in San Francisco?

 (ding)
(pause for answer)

Max: He’ll probably stay there for about a week.

(short pause)

Max: What will he do then?

 (ding)
(pause for answer)

Max: He’ll fly back to England.

 (short pause)

Max: If he leaves San Francisco on a Saturday afternoon, when will he arrive in London?

 (ding)
(pause for answer)

Max: If he leaves on Saturday afternoon, he’ll arrive on Sunday morning.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 167 trong chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 6208   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.