Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 78 - Anh Ngữ sinh động bài 78Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là Chương trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English bài 78, Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng Câu Chuyện Giữa Bài, Story Interlude, trong đó Larry nói về chuyến đi câu vào cuối tuần của ông ta. Sau đó quí-vị cũng nghe lại buổi gặp mặt đầu tiên giữa ông Charles Blake và bà Shirley Graham về chuyện mua người máy điện tử dùng trong kỹ nghệ (industrial robots) . Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng trong thương trường. The first impression is very important in business.

Larry is going on a fishing trip this weekend, Larry sắp đi câu cuối tuần này.
A fishing trip=chuyến đi câu.
Nhận xét: fish=cá; số nhiều cũng viết là fish. At this time of year, the rivers are full of fish=vào lúc này trong năm, sông đầy cá.
Fishing pole=cần câu cá;
Fishhook=lưỡi câu;
Bait=mồi câu.
Fishing hat=mũ đội để đi câu.
Going alone=đi một mình.
Go with some friends=đi với vài người bạn.
Mountain=núi;
River=sông.
Chuckle=cười khà.
Lucky=may mắn, hên.
When I wear this hat, I always catch lots of fish=khi tôi đội mũ (nón) này, bao giờ tôi cũng bắt được nhiều cá.
To catch, caught, caught=bắt được [động từ bất qui tắc.]

 

Cut 1

 

Story Interlude
Max and Kathy ask Larry about his fishing pole. Larry is going on a fishing trip this weekend.
Larry: OK. We’re off the air. Good show, Kathy, Max.
Kathy: Thanks, Larry.
Larry: Well, folks, that’s it for today.
Kathy: Thanks, Larry. [softly] Psst! Max. Ask him. Ask him!
Max: Okay. Uh, Larry?
Larry: Yes, Max?
Max: Ah, what’s that over there?
Larry: Oh, that? That’s my fishing pole.
Kathy: Fishing pole? But Larry, there aren’t any fish around here. We’re in the middle of the city!
Larry: [chuckles] Oh, I’m going on a fishing trip this weekend.
Max: A fishing trip, huh? Where are you going?
Larry: I’m going up to the mountains. In West Virginia. At this time of year, the rivers are full of fish.
Kathy: Larry, you’re not going alone, are you?
Larry: Oh, no, I’m going with some friends.
Kathy: And what is that on your desk? A hat?
Larry: Yes, that’s my fishing hat. It’s the most important thing.
Max: Why is that?
Larry: Because it’s my lucky fishing hat.
Max: Really?
Larry: Yes, when I wear this hat, I always catch lots of fish. And when I don’t wear this hat, I don’t catch any fish.
Kathy: [disbelieving] Oh, Larry!
Larry: It’s true. This is my lucky fishing hat.
SFX: Elizabeth enters.
Kathy: Oh hi, Elizabeth. Larry is going fishing this weekend.
Eliz: Well, good luck. Catch lots of fish.
Larry: I’ll try! Oh, it’s time to start the show. Quiet please, everyone. Cue Music...
Vietnamese Explanation

 

Trong phần tới, Functioning in Business, quí vị học cách ngắt lời lịch sự. This program focuses on interrupting politely.
Speak highly of=khen, ca tụng.
Mr. Epstein had spoken very highly of both Mr. Blake and his company=ông Epstein ca tụng Ông Blake và công ty của ông.
I was looking forward to meeting him and finding more about his company=Tôi mong gặp ông Blake và tìm hiểu thêm về công ty của ông ấy. Sau look forward to (mong chờ), động từ đi sau ở thể Verb+ing. Trước hết, xin nghe phần phỏng vấn bà Shirley Graham.

 

Cut 2

Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!
Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.
Today’s unit is “An Important Introduction, Part 3.” This program focuses on Interrupting Politely.

 

MUSIC

 

Interview: Shirley Graham

 

Larry: Interview
Eliz: On today’s program I’ll be talking with Shirley Graham. Ms. Graham is in her office at Advanced Technologies in San Jose, California.
Eliz: Hello, Ms. Graham.
Graham: Hello.
Eliz: On our show, we’ve been talking with Mr. Epstein and Mr. Blake about the first time you met Mr. Blake.
Graham: Yes, I remember that meeting very well. Mr. Epstein had spoken very highly of both Mr. Blake and his company. But I still needed to find out more about Mr. Blake and his robots. That’s why we scheduled this lunch meeting. I was looking forward to meeting him and finding out more about his company.
Eliz: Well, let’s listen to your conversation with Mr. Blake.

MUSIC

 

Vietnamese Explanation

 

 

Trong phần đàm thoại sắp tới, bà Graham gặp ông Blake tại Phòng Đợi (Lobby) của khách sạn nơi ông Blake trọ. Mr. Blake talks bout his sightseeing visit to San Francisco.=Ông Blake nói về cuộc đi thăm những nơi danh lam ở Cựu Kim Sơn.
Ôn lại: Fisherman’s Wharf=khu chợ cá và các thực phẩm ở ngoài cầu tầu ở San Francisco.
Wharf=bến tầu; số nhiều: wharves.
The West Coast=bờ phía tây, chỉ những tiểu bang như California, Oregon và Washington. Để ý đến câu ông Epstein dùng để ngắt lời: Well, I hate to interrupt, but we have a car outside…tôi không muốn ngắt lời, nhưng chúng ta đang có xe chờ bên ngoài…

 

Cut 3

 

Dialog: Graham’s Meeting with Blake

 

Larry: Dialog
Larry: This scene takes place in the lobby of Mr. Blake’s hotel. Mr. Blake talks about his sightseeing visit to San Francisco.
Graham: Mike tells me that he took you around San Francisco yesterday.
Blake: We had a great time yesterday. We went down to Fisherman’s Wharf, and we had lunch, and then we drove around San Francisco and saw a bit of the city.
Graham: Is this your first trip to the West Coast?
Blake: Well, not really. I was here about seven years ago, just for a very brief visit. And now I have a little bit more time to see some of the city.
Epstein: Well, I hate to interrupt, but we have a car outside, and we have reservations at 12:15.
Epstein: So why don’t we get over to the restaurant, and we can continue our conversation there? Okay?
Graham: Okay.
Blake: Sounds fine to me.
Epstein: Okay. Let’s go!

 

MUSIC

 

Vietnamese Explanation

 

 

Trong phần tới, quí vị luyện nói câu dài. Để ý đến những chỗ ngừng giữa những câu ngắn. Để ý đến những vần nhấn mạnh có in đậm.
Well,/I hate to interrupt ,/but we have a car outside,/ and we have reservations at 12:15 (twelve fifteen).
So why don’t we/ get over to the restaurant,/and we can continue our conversation there?

 

 

 

Cut 4

 

 

Language Focus: Listen and Repeat

 

Larry: Listen and Repeat.
Eliz: Well, I hate to interrupt (pause for repeat)
Eliz: Well, I hate to interrupt, but we have a car outside (pause for repeat)
Eliz: Well, I hate to interrupt, but we have a car outside, and we have reservations at 12:15.(pause for repeat)
Eliz: So why don’t we...(pause for repeat)
Eliz: So why don’t we get over to the restaurant (pause for repeat)
Eliz: So why don’t we get over to the restaurant, and we can continue our conversation there?(pause for repeat)

 

MUSIC

 

Vietnamese Explanation

 

 

Trong phần tới, bà Graham mô tả ấn tượng của bà (cảm tưởng) về Ông Blake. Ms. Graham describes her impression of Mr. Blake. He seemed very friendly and very professional.
Ông tỏ ra thân mật và rất chuyên nghiệp (thành thạo) He had a good handshake, and his eye contact was good=ông ta bắt tay chặt và giữ được ánh mắt nhìn thẳng vào người đối thoại.
He gave a good impression.=Ông ta gây được ấn tượng tốt (gây được cảm tình).
Eye=mắt;
contact=liên lạc, tiếp xúc; eye contact=nhìn vào mắt người đối thoại. Establish eye contact=nhìn vào mắt người đối thoại.
[Nhận xét: Ngưòi Á Châu khi nói chuyện, thường hơi cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt người đối-thoại; người Mỹ, trái lại, khi nói chuyện, nhìn thẳng vào mắt người đối thoại.]

 

 

Cut 5

 

 

Interview: Graham
Eliz: What were your first impressions of Mr. Blake? Graham: Well, he seemed very friendly and very professional. He had a good handshake, and his eye contact was good.
He gave a good first impression.
Eliz: I see. Thank you for talking with us today.
Graham: It’s been my pleasure.
Eliz: Let’s take a short break.

MUSIC

Vietnamese Explanation

 

 

Trong phần tới, ta luyện nghe hiểu. Quí vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Rồi nghe lại câu hỏi và trả lời. Sau đó nghe câu trả lời đúng và lập lại.

 

 

 

Cut 6

 

 

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions. Listen to the question.
Eliz: Where will Mr. Blake and Ms. Graham continue their conversation?(short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Epstein: Well, I hate to interrupt, but we have a car outside, and we have reservations at 12:15.
Epstein: So why don’t we get over to the restaurant, and we can continue our conversation there?
Eliz: Where will Mr. Blake and Ms. Graham continue their conversation? (ding) (pause for answer)
Eliz: They’ll continue their conversation at the restaurant. (short pause)

 

MUSIC

Vietnamese Explanation

 

 

Quí vị vừa học xong bài 78 trong chương trình Anh Ngữ Sinh Động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 12152   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.