Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 76 - Anh Ngữ sinh động bài 76Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English, bài 76. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học hôm nay tiếp tục mẩu đàm thoại kỳ trước khi Ông Epstein giới thiệu ông Blake thuộc hãng International Robotics với bà Phó Chủ Tịch Công Ty Advanced Technologies là Shirley Graham. Phần tới luyện khả năng nghe hiểu. Trước hết, xin nghe một câu hỏi. Rồi nghe một mẩu đàm thoại, trong đó có câu trả lời. Sau đó nghe câu hỏi lần nữa, và trả lời. Khi nghe câu trả lời đúng, xin lập lại.

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions. Listen to the question.
Eliz: What did Mr. Blake and Mr. Epstein do after they had lunch in San Francisco? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Chinese: Now listen to the dialog.
Graham: Mike tells me that he took you around San Francisco yesterday.
Blake: We had a great time yesterday.
Blake: We went down to Fisherman’s Wharf, and we had lunch, and then we drove around San Francisco and saw a bit of the city.
Eliz: What did Mr. Blake and Mr. Epstein do after they had lunch in San Francisco? (ding) (pause for answer)
Eliz: They drove around San Francisco. (short pause)

Larry: Listen to the question.
Eliz: Has Mr. Blake been to the West Coast before? (short pause)

 

Larry: Now listen to the dialog.

 

Graham: Is this your first trip to the West Coast?
Blake: Well, not really. I was here about seven years ago, just for a very brief visit. And now I have a little bit more time to see some of the city.
Eliz: Has Mr. Blake been to the West Coast before? (ding)(pause for answer)
Eliz: Yes, he has. He came to San Francisco seven years ago. (short pause)

 

 

MUSIC

 

 

Vietnamese Explanation

 

Trong phần tới, xin để ý đến những cách tránh những giây yên lặng khi nói chuyện trong môi trường kinh doanh (Silence in Business Conversations). Americans use a variety of strategies to avoid silence=người Mỹ dùng nhiều cách khác nhau để tránh những khoảng yên lặng khi nói chuyện.
Americans keep talking in conversations because silence makes a bad impression on most Americans=Trong khi đàm thoại, người Mỹ nói liên tục vì yên lặng gây ấn tượng xấu đối với phần đông người Mỹ.
Người Mỹ dùng nhiều cách như, “uh-huh [dạ, dạ phải, dạ vâng], hay “really? [thực vậy ư?] Nếu cần nhiều thì giờ để suy nghĩ thêm thì dùng “Hmmmmm”, hay “Let me see.”
This Culture Tip answers the question:”Why do Americans talk so much?” Phần Mách Giúp này trả lời câu hỏi:”Tại sao người Mỹ nói nhiều vậy?”
Bored=chán.
If you are silent, the other people may think that you are bored=nếu bạn yên lặng, người khác tưởng bạn chán.
I was bored listening to his long lecture. His long lecture bored me to death=bài thuyết giảng dài của ông ta làm tôi chán muốn chết. His long lecture was boring (adj.).

 

CUT 2

 

Culture Tips: Silence in Business Conversations:

Larry: Culture Tips

Eliz: Welcome once again to “Culture Tips”. We’re here with Gary Engleton.

 

Gary: Hello, everybody!
Eliz: Today we’re going to talk about business conversations. The e-mail question is: “Why do Americans talk so much?” “When I’m with American businessmen, they never stop talking!”

Gary: Well, it’s true. Most Americans do talk a lot. Americans keep talking in conversations because silence makes a bad impression on most Americans.
Eliz: Do you think so?
Gary: Yes, I do. If you are silent, the other people may think that you are bored. They may even think that you don’t like them.
Eliz: So it makes a bad impression.
Gary: Yes. So Americans use a variety of strategies to avoid silence.
Eliz: Really!
Gary: Yes. For example, listeners use a lot of expressions like “Uh-huh” and “Really?” These expressions tell the speaker that we are interested in what they are saying. “Uh-huh” is a little word, but it is better than being silent.
Eliz: I see.
Gary: And if we need time to think, “Hmmmmm...” or “Let me see....” tells the listeners, “I will say something soon.” “Hmmmm....” is better than thinking in silence.
Eliz: Hmmmmm..... that’s very interesting information, Gary. Thanks again!
Gary: My pleasure!

 

 

MUSIC

 

Vietnamese Explanation

 

Trong phần tới, quí vị nghe một câu nói rồi trả lời Đúng hay Sai-True or False-căn cứ vào ý nghĩa bài vừa học.

 

 

CUT 3

 

Language Focus: True/False

Larry: True or False.
Larry: Listen. Is this statement true or false?
Eliz: Americans like silence. (ding) (pause for answer)
Eliz: False. Silence makes most Americans feel uncomfortable, especially in business situations.(pause)
Eliz: Americans may use little words like “Uh-huh” to avoid silence. (ding) (pause for answer)
Eliz: True. Americans use little words like “Uh-huh” and “Hmmmm...” to avoid silence.

 

MUSIC

 

Vietnamese Explanation

 

Trong phần tới, quí vị nghe cô Sandra Powers tự giới thiệu với ông Myers. Cô nói:”I’m Sandra Powers. I work with Mr. Malone.” Tên tôi là Sandra Powers. Tôi làm với ông Myers. Sau khi nghe vậy, ông Myers trả lời:”Ms. Powers. How do you do?” Dùng câu “How do you do?” khi được giới thiệu lần đầu. Khi ai nói với ta câu này, ta có thể trả lời,”It’s nice to meet you.” Nhưng khi nghe ai hỏi,”How are you?” thì ta có thể trả lời,”I’m fine, thank you.”

 

 

CUT 4

 

Business Dialog:

Larry: Business Dialog
Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog.
Eliz: We’ll hear Ms. Sandra Powers introducing herself to Mr. Myers.
Powers: Mr. Myers?
Myers: Yes. That’s right.
Powers: I’m Sandra Powers. I work with Mr. Malone.
Myers: Ms. Powers. How do you do? I’ve been looking forward to meeting you.
Powers: It’s nice to meet you, Mr. Myers. You’ve come a very long way on this trip, so I hope things are going well.
Powers: Welcome to San Francisco!

 

 

MUSIC

 

Vietnamese Explanation

 

Trong phần tới, quí vị tập dùng những câu để tự giới thiệu.

 

 

CUT 5

 

Introducing yourself

 

Larry: Focus on Functions: Introducing yourself

Larry: Listen and Repeat.
Eliz: I’m Sandra Powers. (pause for repeat)
Eliz: I work with Mr. Malone. (pause for repeat)
Eliz: Ms.. Powers. How do you do? (pause for repeat)
Eliz: I’ve been looking forward to meeting you. (pause for repeat)

Eliz: It’s nice to meet you, Mr. Myers. (pause for repeat)

 

 

MUSIC

 

Vietnamese Explanation

 

Trong phần tới, quí vị nghe ông Gary chỉ cách tự giới thiệu. If there is no one to introduce you, you will have to introduce yourself=nếu không có ai giới thiệu bạn, thì bạn phải tự giới thiệu.
She has to confirm that the person she sees is really Mr. Myers=cô ấy phải hỏi lại cho chắc là người cô gặp đúng là ông Myers.
Cô Powers dùng câu:”Excuse me. Are you Mr. Myers?”hay cô cao giọng và nói vắn tắt,”Mr. Myers?”
Sorry to bother you=xin lỗi đã làm phiền ông/bà.
To page=gọi tên, báo hay cho người đi tìm.
A page=thiếu niên tùy phái mặc đồng phục, chuyển thư hay giấy tờ ở khách sạn hay nghị viện.
Why don’t you ask reception to page him? Tại sao cô không nhờ quầy tiếp khách của khách sạn để gọi ông ta dùm cho cô?”

 

 

CUT 6

Gary’s Tips:

Larry: Gary’s Tips.

 

 

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!
Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about how to introduce yourself. Sometimes you will arrange a meeting with someone that you’ve never met before. If there is no one to introduce you, you will have to introduce yourself.
In today’s Business Dialog, Ms. Powers has never met Mr. Myers before.
So first of all, she has to confirm if the person she sees is really Mr. Myers.
She could say, “Excuse me. Are you Mr. Myers?”
Instead, she confirms in a different way.
She says his name as if it were a question... “Mr. Myers?”

 

Let’s listen.

 

Powers: Mr. Myers?
Myers: Yes. That’s right.
Gary: After she confirms that the man is Mr. Myers, Ms. Powers introduces herself.
Powers: I’m Sandra Powers. I work with Mr. Malone.
Myers: Ms.. Powers. How do you do? I’ve been looking forward to meeting you.

Powers: It’s nice to meet you, Mr. Myers.

Gary: Mr. Myers uses the formal expression “How do you do?” You should only use the expression “How do you do?” when you meet someone for the first time. At other times, you can say “How are you?”
Myers: Ms. Powers. How do you do?
Myers: I’ve been looking forward to meeting you.
Powers: It’s nice to meet you, Mr. Myers.
Gary: Now let’s listen to a different conversation. Ms. Powers is looking for Mr. Myers of Dover Limited. But this time she talks to someone who is not Mr. Myers.

Powers: Mr. Myers?
Mr. X: Excuse me?
Powers: Are you Mr. Myers from Dover Limited?
X: No, I’m afraid not. Why don’t you ask reception to page him?
Powers: Oh, thank you. I’ll do that. Sorry to bother you.
Mr. X: Oh, not at all.
Gary: The man uses the polite expression “No, I’m afraid not” to tell Ms. Powers that he is not Mr. Myers.
Powers: Are you Mr. Myers from Dover Limited?
X: No, I’m afraid not.
Gary: Ms. Powers apologizes to the man, using the expression “Sorry to bother you.”
Powers: Sorry to bother you.
Mr. X: Oh, not at all.
Gary: His response-- “Oh, not at all” -- means that it’s OK. It’s no problem. I hope today’s tips were helpful! Thanks for joining us today for Gary’s Tips. We’ll see you again next time!
Eliz: Thanks Gary!

 

 

MUSIC

 

MUSIC

 

 

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

 

MUSIC

 

Vietnamese Explanation

 

Quí vị vừa học xong bài 76 trong Chương trình Anh Ngữ Sinh Động-New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 6903   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.