Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 47 - Anh Ngữ sinh động bài 47Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English bài thứ 47. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương-trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ.

Chủ đề của bài học hôm nay là câu I’m 24 Years Old =Năm nay tôi 24 tuổi. Bài học hôm nay chú trọng về cách nói chuyện về tuổi-tác và những điều người ta thích làm. This program focuses on ages and things people like to do. Cũng học cách so sánh. Phần đầu quí vị nghe Kathy nói với ông Max về chuyện cô khách sẽ mời lên đài là Chris Scott, một vũ công nhẩy vũ ballet. Chị gái cô Chris là Sara làm bác sĩ ở bịnh viện Johns Hopkins Hospital ở thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland.

MUSIC

CUT 1

Larry: Today’s unit is I’m 24 years old. This program also focuses on ages and things people like to do.

MUSIC

Kathy: Good morning, Max. What’s new?
Max: Not much. What about you?
Kathy: Oh, pretty much the same.
Max: Who is our guest today?
Kathy: Chris Scott.
Max: She’s from Chicago, isn’t she?
Kathy: Yes, she is.
Max: Oh, is she still in Washington?
Kathy: Yes, she is.
Max: Where’s her sister Sara?
Kathy: I don’t know. She isn’t here today.
Max: Oh, okay.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION:

Trong phần tới quí vị nghe phần phỏng vấn Chris Scott, một vũ công nhẩy vũ cổ điển ballet. Xin nghe mấy chữ khó:

Ballet =vũ cổ điển tây phương, theo một tích truyện, không có lời nói, không có lời ca, chỉ có dáng nhẩy uyển chuyển, chính xác theo nhạc.
Chris Scott is a ballet dancer = Chris Scott là một vũ công nhẩy vũ cổ điển ballet.
She practices every day = Ngày nào cô ấy cũng tập.
A ballet dancer =vũ công nhẩy vũ ballet.
ballerina =nữ vũ công ballet. [Nhấn mạnh vần ri]
To practice =tập.
To sing =hát [sing/sang/sung]
To cook =nấu ăn.
A cook (n) = người nấu bếp
cooker =nồi nấu.
I love to dance =tôi thích vũ. Cũng có thể nói: I love dancing. Sau động từ “love” có thể dùng “to dance” hay “dancing.”
I want to to be a great dancer =tôi muốn trở thành một vũ công tài danh.

CUT 2

Interview: Chris Scott: I love to dance.
Larry: Interview.
Chris Scott is a ballet dancer.She practices every day.
Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is Chris Scott. Good morning, Chris.
Chris: Hi, Kathy. Hello Max. Thanks for having me back.
Kathy: Our pleasure.
Max: It’s nice to see you again.
Kathy: Where’s your sister today? Where’s Sara?
Chris: She’s in Baltimore. She’s at Johns Hopkins Hospital.
Max: Is she sick?
Chris: No, she isn’t. She’s a doctor. She likes to visit hospitals.
Max: That’s right. She’s a doctor.
Kathy: What do you do, Chris?
Chris: I’m a dancer.
Kathy: A dancer?
Chris: Yes, a ballet dancer.
Kathy: Really? Do you like it?
Chris: Oh, I love it! I love to dance.
Kathy: Do you work hard?
Chris: Yes, I do. I practice every day. I want to be a great dancer.
Kathy: Our guest is Chris Scott. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới, quí vị nghe một câu rồi lập lại theo nhịp.

CUT 3

Language focus: Repeat with a beat: Do you like to dance?

Larry: Listen and repeat.
Max: Do you like to dance?(pause for repeat)
Chris: Yes, I love to dance!(pause for repeat)
Max: Do you like to sing?(pause for repeat)
Chris: Yes, I like to sing.(pause for repeat)
Max: Do you like to cook?(pause for repeat)
Chris: No, I don’t like to cook.(pause for repeat)
Max: Kathy, do you like to dance?(pause for repeat)
Kathy: Yes, I like to dance.(pause for repeat)
Max: Do you like to sing?(pause for repeat)
Kathy: No, I don’t like to sing.(pause for repeat)
Max: Do you like to cook?(pause for repeat)
Kathy: Yes, I love to cook!(pause for repeat)

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần sắp tới, quí vị nghe một mẩu điện đàm và cách dùng hình thức so sánh hơn.

single =độc thân.
a friend =bạn.
a boyfriend =bạn trai
pilot =phi-công.
a dog =con chó
a pet dog= chó cưng nuôi trong nhà.
How old are you? = bạn bao nhiêu tuổi?
She’s twenty-eight years old=cô ấy 28 tuổi.
My sister is older =chị tôi nhiều tuổi hơn.
Cute= dễ thương.
Nhận xét: sister =chị hay em gái. Older sister = elder sister = chị
eldest sister =chị cả.
Brother =anh hay em trai.
Older brother = elder brother = anh trai
eldest brother =anh cả.
Atlanta =thủ-phủ của tiểu bang Georgia.

CUT 4

Larry: Telephone.
Kathy: We’re back with our guest, Chris Scott. Chris is a ballet dancer. We have time to take a telephone call. Hello. You’re on the air with New Dynamic English.
Helen: Hello. My name is Helen. I’m from Georgia.
Kathy: What city are you from?
Helen: I’m from Atlanta. I have a question for Chris.
Kathy: Yes, go ahead.
Helen: Who is older, you or your sister?
Chris: My sister is older. She’s twenty-eight years old.
Helen: How old are you?
Chris: I’m twenty-four years old.
Helen: You’re both single, aren’t you?
Chris: That’s right. My sister has a boyfriend. He’s a pilot. He’s really cute!
Helen: What about you?
Chris: Well, my best friend is Woody.
Helen: Woody? Is he your boyfriend?
Chris: No, he isn’t. He’s not my boyfriend. He’s my dog.
Helen: Your dog?
Chris: Yes, he’s my pet dog. I love him!
Helen: I see. Thank you.
Kathy: Thanks for calling. Chris, thank you for being our guest.
Chris: I’ve enjoyed it.
Kathy: Let’s take a short break.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới quí vị nghe rồi lập lại vào chỗ ngưng.

MUSIC

CUT 5

Language focus: Listen with Music: How old is Chris?

Larry: Listen and repeat.
Max: How old is Chris?(pause for repeat)
Max: She’s twenty-four years old.(pause for repeat)
Max: How old is Sara?(pause for repeat)
Max: She’s twenty-eight years old.(pause for repeat)
Max: Who is twenty-four years old?(pause for repeat)
Max: Chris is.(pause for repeat)
Max: She’s twenty-four years old.(pause for repeat)
Max: Does Chris have a boyfriend?(pause for repeat)
Max: No, she doesn’t.(pause for repeat)
Max: She doesn’t have a boyfriend.(pause for repeat)
Max: Does Chris have a dog?(pause for repeat)
Max: Yes, she does.(pause for repeat)
Max: Her dog’s name is Woody.(pause for repeat)

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới quí vị nghe phần Daily Dialog Part 2, Đàm thoại hàng ngày(phần 2), trong đó một cậu con trai hỏi cô chị gái có thích việc làm của cô không.

I made hamburgers all day =cả ngày tôi làm món thịt bò nghiền nướng.
Hamburger =thịt bò nghiền nướng. Chữ “hamburger” nói gọn của chữ “Hamburg steak” làm theo cách của người di dân từ Đức sang Mỹ; bắt nguồn từ tên thành phố và hải-cảng Hamburg phía đông bắc xứ Đức. Hamburger bắt đầu có ở Mỹ năm 1885, và rất phổ thông ở những tiệm McDonald’s từ năm 1948. Bây giờ ở Mỹ món ăn phổ thông này bán ở những tiệm như McDonald’s, Burger King, Hardee’s hay Wendy’s, tức là những tiệm làm đồ ăn nhanh, fast food restaurants.
It’s boring =công việc tẻ nhạt.
I hate it =tôi ghét việc làm ấy.
Xin nghe và lập lại.

MUSIC

CUT 6

Larry: Daily Dialog (part 2): How’s your job? Listen to the conversation.
Boy: Hi, Sis. How’s your new job?(short pause)
Girl: I hate it! (short pause)
Boy: Is it that bad?(short pause)
Girl: It’s terrible.(short pause)
Boy: Oh, that’s too bad.(short pause)
Boy: What do you do?(short pause)
Girl: I made hamburgers all day!(short pause)
Boy: Do you work hard?(short pause)
Girl: Yes, I work very hard. And it’s boring, boring, boring!(short pause)
Boy: Really?(short pause)

Larry: Listen and repeat.

Boy: What do you do?
Girl: I made hamburgers all day!(pause for repeat)
Boy: Do you work hard?
Girl: Yes, I work very hard.(pause for repeat)
Girl: And it’s boring, boring, boring!(pause for repeat)

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Tiếp sau đây là phần Language Focus Jazz chant, nghe trước rồi nghe lại và lập lại theo nhịp. To chant =hát đều theo nhịp; a chant =bài hát đều theo nhịp.
Xin nghe trước rồi lập lại sau.

MUSIC

CUT 7

Larry: Listen to the Jazz chant.
Max: How do you like your job?
Kathy: I love it. I love it.
Max: How do you like your job?
Kathy: It’s just great!

Kathy: How do you like your job?
Max: I hate it. I hate it.
Kathy: How do you like your job?
Max: It’s too hard!

Larry: Now let’s chant.
Max: How do you like your job?
Kathy: I love it. I love it.
Max: How do you like your job?
Kathy: It’s just great!

Kathy: How do you like your job?
Max: I hate. I hate it.
Kathy: How do you like your job?
Max: It’s too hard.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Quí vị vừa học xong bài 47 trong chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 8075   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.