Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 30 - Anh Ngữ sinh động bài 30Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động—New Dynamic English—bài thứ 30. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả.
Trong phần đầu, quí vị nghe Ken Moss trong phần Man on the Street: TOURIST. Người ngoài phố—Du khách. Một bà đang chờ xem phi hành gia John Dale ở Bảo tàng viện Hàng Không và Không Gian—Air and Space Museum ở Washington, D.C.

 

ASTRONAUT=phi hành gia
MUSEUM=bảo tàng viện
CAFETERIA=tiệm ăn nhỏ.
She's eating lunch at the cafeteria in the museum=bà ấy đang ăn trưa ở tiệm ăn nhỏ trong bảo tàng viện.
I'm staying with her for a few days=tôi ở nhà chị tôi vài ngày.
BY YOURSELF=một mình [dùng cho ngôi thứ hai số ít].
He's wearing a gray jacket=anh ta mặc một áo tây mầu xám.

 

 

 

CUT 1

 

Man on the Street: Tourist.

Kent: This is the Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I'm standing in front of the Air and Space Museum in Washington, D.C. People are waiting to see the American astronaut, John Dale.
He's making a special visit here today. Excuse me?
Woman: Yes.
Kent: Are you waiting to see John Dale?
Woman: Yes, that's right.
Kent: Are you here by yourself?
Woman: No, my sister is with me. Well, she's not here right now.
Kent: Do you live in Washington?
Woman: No, I don't. I'm from Ohio. I'm here visiting my sister. I'm staying with her for a few days.
Kent: She lives in Washington?
Woman: That's right. Oh, look! There's John Dale now!
Kent: Where?
Woman: He's coming through that door. Do you see him? He's wearing a gray jacket.
Kent: Oh, yes. There he is. Excuse me... Well, thanks for talking with me.
Woman: My pleasure.

 

 

 

MUSIC

 

Vietnamese explanation

 

 

Sau đây chúng ta nghe câu chuyện giữa bài—Story Interlude: Max's wife's job's search = Vợ anh Max tìm việc làm.

 

A job interview=phỏng vấn trước khi xin việc.
APPLY FOR A JOB=xin việc làm.
COMPANY=công ty tư.
COMPUTER=điện toán.
A GOOD JOB=việc làm tốt.
PART TIME=bán thời gian
FLEXIBLE SCHEDULE=thời biểu làm việc linh động. [Chú thích: thuờng thời biểu làm việc của người Mỹ trung bình là 8 giờ mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều – nine to five—nhưng có nhiều chủ nhân cho phép nhân viên chọn thời biểu linh động cho tiện lo việc gia đình như có con nhỏ hay cha mẹ già miễn sao tổng số giờ hàng tuần vẫn là 40 giờ.]
CERTAIN=chắc chắn.
OFFER=cho.
Well, it's not certain. They haven't offered it to her yet= Không chắc. Họ chưa nhận sẽ cho cô ấy việc làm.

 

 

CUT 2

 

 

Larry: And...we're off the air. Good show, guys.
Kathy: Oh Max, there was a message from your wife. She said the job interview went well.
Max: Oh, that's great. She applied for a job with a small company in Bethesda. She had her second interview today.
Kathy: What kind of company is it?
Max: It's a computer company.
Kathy: Do you think it's a good job for her?
Max: Oh, it's perfect! It's part time, with a flexible schedule. And she'll be able to do some of the work at home.
Kathy: Oh, I hope she gets it.
Max: I think she will. They seem to like her a lot.
Kathy: Oh, hi Elizabeth. It looks as if Max's wife has found a new job.
Max: Well, it's not certain. They haven't offered it to her yet.
Eliz: Well, wish her the best of luck.
Max: I'll do that.
Larry: Quiet please, everyone. Ready for Functioning in Business. Cue music.

 

 

MUSIC

 

Vietnamese explanation

Sau đây là phần FUNCTIONING IN BUSINESS, một lớp về thương mại trình độ trung cấp, chú trọng về các tập tục và lối làm việc trong thương trường.

Bài học hôm nay là “Making an Apppointment—Part 5; Xin hẹn gặp—phần 5” Phần này chú trọng vào cách nói rõ sẽ hẹn giờ nào và cách chấm dứt một cuộc điện đàm.

 

TO CONFIRM=nói rõ, xác nhận.
END A CONVERSATION=chấm dứt một cuộc nói chuyện.
Chúng ta sẽ nghe ba người gặp nhau và thương lượng về thương mại. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình về một chuyến thương vụ (business trip). Chúng ta nghe ba người. Đó là Charles Blake, làm cho hãng International Robotics; Michael Epstein, làm cho hãng Advanced Technologies, và Shirley Graham, cũng làm cho hãng Advanced Technologies.

Chữ khó:

 

ARRANGE A MEETING=hẹn ngày giờ và nơi gặp.
DECISION=điều quyết định.
TO DECIDE=quyết định= TO MAKE A DECISION. PURCHASE=mua.
INDUSTRIAL ROBOTS=người máy dùng trong kỹ nghệ.
BOSS=người chỉ huy trong công việc mình, xếp.
The decision would have to come from his boss=quyết định là do người xếp của ông ta.
HEAD OFFICE=văn phòng chính.
PLANT=xưởng máy

 

CUT 3

 

Eliz: Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!

 

MUSIC

 

 

 

Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.
Today's unit is “Making and Appointment, Part 5.” This program focuses on confirming meeting times and ending a conversation. Today we continue our program about an important business trip.
We are following three people involved in business meetings and negotiations. They are Charles Blake, of International Robotics, Michael Epstein of Advanced Technologies, and Shirley Graham, also of Advanced Technologies.

 

 

MUSIC

 

Charles Blake, Arranging a Meeting.

 

Larry: Phone interview.
Eliz: On today's program I'll be talking with Charles Blake. Mr. Blake is speaking to us by phone from his company's head office in Beijing.
Eliz: Hello, Mr. Blake. How are you?
Blake: Fine, thank you.
Eliz: In this show we're going to listen to the second part of your phone to Mr. Mike Epstein of Advanced Technologies.
Blake: That's right. I called him from my hotel when I arrived in San Francisco on June...June 10th. I wanted to meet with him and with his boss...
Eliz: Shirley Graham.
Blake: That's right, Ms. Graham. I knew that Mr. Epstein wanted to purchase industrial robots for the new plant. But he wasn't the one making the decision. The decision would have to come from his boss, Shirley Graham. So I was looking forward to meeting with her.
Eliz: OK. Let's listen to the conversation.

 

 

Vietnamese explanation

 

 

Sau đây, quí vị nghe lại một đoạn đàm thoại trong đó ông Blake kể ông hẹn gặp ông Epstein và người xếp của ông Epstein là Ms. Graham.

 

 

Ôn lại: SHOW YOU AROUND=đưa đi xem (thành phố).
PROJECT dự án.
MANAGER=quản lý.
KEEP YOUR SCHEDULE FREE AROUND LUNCH TIME=đừng hẹn ai vào gần giờ ăn trưa.
I'LL LOOK FORWARD TO SEEING YOU=tôi mong gặp bạn.

 

 

 

CUT 4

 

 

Dialog: Arranging a Meeting.

 

Larry: Dialog.
Larry: Let's listen to the second part of the conversation between Mr. Blake and Mr. Epstein.
Epstein: I'll tell you what, I'll meet you tomorrow around 11:15. Then we can go to lunch, and then I'll show you around San Francisco.
Blake: That sounds very nice.
Epstein: Great, just one other thing... I would like to introduce you to one of our vice presidents, Ms. Shirley Graham.
She's the manager of the project that I'm working on, and I was wondering if we could get together again, say, Wednesday.
Blake: Ah, I have no plans on Wednesday, and I would like to meet her.
Epstein: Okay, ah, if you could keep your schedule free around lunch time on Wednesday, and then I'll finalize the appointment with her.
Blake: Okay, very good.
Epstein: All right, I'll look forward to seeing you tomorrow morning.
Blake: Okay, that's tomorrow, 11:15, at the hotel.

 

 

MUSIC

 

 

Vietnamese explanation

Trong phần VARIATIONS, quí vị nghe cách nói một ý bằng hai cách. Thí dụ khi muốn nói,";Sáng mai tôi sẽ gặp ông,";thì có thể nói nhiều cách: “I'll look forward to seeing you tomorrow morning,” hay, “See you tomorrow morning.”
Xin mời quí vị lắng nghe và lập lại.

 

 

CUT 5

 

 

Larry: Variations. Listen to these variations.
Larry: I'll look forward to seeing you tomorrow morning. Eliz: See you tomorrow morning. (pause for repeat)
Larry: That's tomorrow, 11:15, at the hotel.
Eliz: So I'll see you tomorrow at 11:15 at my hotel. (pause)
Larry: I'm looking forward to seeing you too.
Eliz: I'll look forward to seeing you too. (Pause)
Larry: Bye bye.
Eliz: Good bye. (pause)

 

 

 

MUSIC

 

 

Vietnamese explanation

 

 

Trong phần tới, Ông Blake kể chuyện sẽ gặp ông Epstein và người xếp của ông ta là Shirley Graham.
KEEP MY SCHEDULE OPEN=để thời biểu trống, không hẹn ai.
I WAS PRETTY TIRED FROM MY FLIGHT=tôi khá mệt sau chuyến bay.
I WANT TO BE WELL RESTED=tôi muốn nghỉ ngơi cho thật khỏe.

 

 

CUT 6

 

Interview: Charles Blake. Arranging a Meeting

 

 

Eliz: So you arrange to meet with Mr. Epstein on Tuesday, and with Ms. Graham on the following day, on Wednesday.
Blake: That's right. I agreed to keep my schedule open on Wednesday to meet with Ms. Graham. Mr.Epstein said he would let me know when the meeting was confirmed.
Eliz: What do you do for the rest of the evening...Monday evening?
Blake: Well, I was pretty tired from my flight, so I had dinner at the hotel, and then went to bed. I wanted to be well rested the next day for my meeting with Mr. Epstein.
Eliz: I see. Thank you for talking with us.
Blake: My pleasure.
Eliz: Let's take a short break.

 

 

MUSIC

Vietnamese explanation

 

Quí vị vừa học xong bài 30 trong chương trình ANH NGỮ SINH ĐỘNG NEW DYNAMIC ENGLISH. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 20302   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.