Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 14 - Anh Ngữ sinh động bài 14Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English bài thứ 14. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy, hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Who is she? - Cô ấy là ai?

Quí vị sẽ học về tên các tiếng nói, và cách hỏi bằng cách dùng nghi vấn từ WHO và trả lời câu hỏi bắt đầu bằng YES/hay NO. Cũng dùng các câu phủ định bằng “doesn't” và “don't”.

Đoạn đầu bài học, Kathy nói chuyện với hai người khách mời lên đài là Pat Miller và Sandy Steele. Tên tắt Pat có thể là tên đàn ông hay tên đàn bà. [Nếu viết tắt từ tên Patrick thì là tên đàn ông; nếu viết tắt từ Patricia thì là tên đàn bà. Sandy cũng có thể là tên tắt của đàn ông hay đàn bà. Tên Sandy nếu là tên đàn ông thì viết tắt từ tên Alexander; nếu viết tắt từ Alexandra hay Sandra thì là tên đàn bà].

 

STUDENT=học sinh hay sinh viên đại học
ELEMENTARY SCHOOL STUDENT=học sinh tiểu học.
HIGH SCHOOL STUDENT=học sinh trung học.
UNIVERSITY STUDENT/COLLEGE STUDENT=sinh viên đại học.
UNIVERSITY=đại học
Mời quí vị nghe đoạn đầu bài học.

 

CUT 1

 

Music

 

Max: Hi, Kathy. How are you doing?
Kathy: Fine, thanks. And you?
Max: Oh, not bad.
Max: Who's today's guest?
Kathy: Today, we have two guests, a young man and a young woman. Their names are Pat Miller and Sandy Steele.
Max: Who is the man and who is the woman?
Kathy: Excuse me, what do you mean?
Max: Pat is a man's name, and it's also a woman's name. And Sandy is a man's name or a woman's name. Is Pat a man or a woman?
Kathy: Oh, I see.[laughs/cười] Actually, I don't know. Let's find out.

 

Music

 

Vietnamese explanation

 

Bây giờ đến phần Kathy phỏng vấn cô Pat Miller và anh Sandy Steele, hai sinh viên thuộc đại học American University ở Washington, D.C. Pat ở thành phố Montreal, thuộc xứ Gia Nã Đại (Canada) và Sandy ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas.

 

CUT 2

 

Interview: Pat Miller and Sandy Steele.
Larry: Interview.
Kathy: Now it's time for today's interview. Our guests today are Pat Miller and Sandy Steele. Welcome to New Dynamic English.
Sandy: Thank you. We're happy to be here.
Kathy: Now, who is Sandy and who is Pat?
Sandy (giọng nam): I'm Sandy.
Pat (giọng nữ) And I'm Pat.
Pat: Nice to meet you, Kathy.
Sandy: Yes, it's nice to be here.
Kathy: Sandy, Pat, do you both come from the U.S.?
Sandy: No, we don't. I come from the U.S... ...but Pat comes from Canada.
Pat: That's right. I'm from Montreal. Montreal, Canada. But we both live in the U.S. We're students at American University.
Kathy: Here in Washington, D.C.?
Pat: Yes, that's right.
Kathy: Where do you come from, Sandy?
Sandy: Texas. I come from Dallas, Texas.
Kathy: Pat, in Montreal, do people speak French?
Pat: Yes, they do. People speak French in Montreal.
Kathy: Do you speak French? Pat: Yes, I do. I speak French and English.
Kathy: How about you, Sandy? Do you speak French?
Sandy: No, I don't. I speak English and a little Spanish. ....but I don't speak French.
Kathy: Our guests are Pat Miller and Sandy Steele. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.

 

Music

Vietnamese explanation

 

Bây giờ quí vị nghe rồi lập lại câu hỏi WHO SPEAKS FRENCH?

 

CUT 3

 

Max: Who speaks French?(pause for repeat)
Max: Pat speaks French.(pause for repeat)
Pat: I speak French.(pause for repeat)
Sandy: I don't speak French.(pause for repeat)
Max: Who speaks Spanish?(pause for repeat)
Max: Sandy speaks Spanish.(pause for repeat)
Sandy: I speak Spanish. (Pause for repeat)
Pat: I don’t speak Spanish (pause for repeat)
Max: Who speaks English?(pause for repeat)
Max: Sandy and Pat both speak English.(pause for repeat)
Pat: That's right. We speak English.(pause for repeat)

 

Music

 

Vietnamese explanation

 

Bây giờ là phần điện đàm-TELEPHONE-Quí vị sẽ nghe những câu: -Do people speak English in Montreal? Người ta có nói tiếng Anh ở Montreal không?
-In Montreal, Canada, many people speak both French and English. Ở Montreal, Canada, nhiều người nói cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh.
-Which one of you is from Canada? Trong hai người, ai từ Canada đến? -He speaks English but he doesn't speak French: Anh ấy nói tiếng Anh nhưng không nói tiếng Pháp.

 

CUT 4

 

Kathy: Now, it's time for us to take a telephone call.
Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Caller: Hello. My name is Samantha. I'm from Denver.
Kathy: Yes, go ahead.
Cally: Sandy, Pat. Which one of you is from Canada?
Pat: I am. I'm from Canada.
Caller: OK. I have a question for you.
Pat: Yes...
Caller: People speak French in Montreal, right?
Pat: Yes, that's right.
Caller: Do people speak English in Montreal?
Pat: That's a good question. In Montreal many people speak both French and English.
Caller: I see. Thank you.
Kathy: Thank you for calling.
Let's take a break.

 

Music

 

Vietnamese explanation

 

Sau đây là phần thực tập. Xin nghe và trả lời bằng Yes hay No. Xin nghe tiếng chuông rồi trả lời.

 

CUT 5

 

Max: Is Sandy from the U.S.?(ding) (pause for answer)
Max: Yes, he is. He's from the U.S.(short pause)
Max: Does he speak French?(ding)(pause for answer)
Max: No, he doesn't. He doesn't speak French.(short pause)
Max: Does he speak English?(ding)(pause for answer)
Max: Yes, he does. He speaks English, but he doesn't speak French.(short pause)
Max: Is Pat from the U.S.?(ding)(pause for answer)
Max: No, she isn't. She's from Canada.(short pause)
Max: Does she speak French?(ding)(pause for answer)
Max: Yes, she does. She speaks French.(short pause)
Max: Does she speak English?(ding)(pause for answer)
Max: Yes, she does. She speaks English and French.(short pause)

 

Music

 

Vietnamese explanation

 

Bây giờ là phần đàm thoại giữa hai bà đang chờ xe buýt ở phi trường Tokyo ở Nhật Bản- At the Tokyo Airport (Part 3). Quí vị học thêm tên thành phố Yokohama. Quí vị nghe mẩu đàm thoại trước; sau đó lập lại những câu đã nghe.

 

CUT 6

 

At the Tokyo Airport
Woman 1: Excuse me. Do you speak English?(short pause)
Woman 2: Yes, I do.(short pause)
Woman 1: Is this the bus to Yokohama?(short pause)
Woman 2: Yes, it is.(short pause)
Woman 1: Thank you.(short pause)
Woman 2: You're welcome.(short pause)
Woman 1: Are you from Yokohama?(short pause)
Woman: No, I'm not.(short pause)
Woman 1: Where are you from?(short pause)
Woman 2: I'm from Korea.(short pause)
Woman 1: Really?(short pause)
Woman 1: You're not Japanese?(short pause)
Woman 2: No, I'm Korean.(short pause)
Woman 1: But you speak Japanese.(short pause)
Woman 2: Yes, I do.(short pause)

 

Larry: Listen and repeat.

 

MUSIC

Woman 1: You're not Japanese?(pause for repeat)
Woman 2: No, I'm Korean.(pause for repeat)
Woman 1: But you speak Japanese.(pause for repeat)
Woman 2: Yes, I do.(pause for repeat)

 

Music

 

Vietnamese explanation

 

Sau đây là phần câu hỏi trong tuần. Question of the Week-What language do you speak?
Xin đoán xem họ nói tiếng gì. Phần cuối sau khi nghe câu hỏi, quí vị trả lời bằng tiếng Anh.

 

Music

CUT 7

 

Larry: Question of the week!
Max: Now it's time for the Question of the Week.
Listen to the question. We'll have the answers on the next show. What language do you speak?

 

Question number 1. Listen. What language does he speak?
French man: Je m'apppelle Pierre. Je parle francais.
Max: Question number 2: Listen. What language does she speak?
Spanish woman: Me llamo Maria. Hablo espanol.
Max: Question number 3. Listen. What language does she speak?
Russian woman: (per tape)
Max: We'll have the answers on our next show.

 

Music

 

Larry: A Question for you.
Max: Now here's a question for you.
Larry: Listen for the bell, then say your answer.
Max: What languages do you speak?(ding) (pause for answer)
Max: Really? Thank you.

 

Music

 

Vietnamese explanation

 

Quí vị vừa học xong bài 14 trong chương trình Anh Ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 19869   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.