Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Reuest for a quotation for delivery bay air - Xin báo giá giao hàng đường hàng khôngDear Sir,

We would like to send form Heathrow to Riyadh, Saudi Arabia, twelve boxes of assorted glassware, to be delivered within the next fortnight.
Each box weighs 40 kilos, and measures 0.51 cubic metres. Could you please quote charges for shipment and insurance?

Yous faithfully,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính thưa ông,

Chúng tôi muốn gửi từ phi trường Heathrow tới Riyadh, Ả-rập Saudi, 12 thùng thuộc lọai đồ dung thủy tinh, phải được giao trong vòng 15 ngày.
Mỗi thùng có trọng lược 40 kg, và có kích thước 0,51 mét vuông. Xin ông cho biết chi phí phải trả cho số hàng gửi và bảo hiểm?

Trân trọng,
Views: 6106   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.