Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Thanks to paramedics - Cám ơn nhân viên cấp cứu y tếDear Captain Carter,

My father is alive today only because of the skill and promptness of two of your paramedics.
They were at the door within two minutes of my frantic call last week after my father's sudden collapse from a heart attack. Immediate on-the-spot care followed by a speedy trip to the hospital saved his life. He's now out of the intensive care unit and is expected to come home in a day or two.
I don't know the names of these two men, but it should be a matter of record. I'd appreciate it if you'd convey to them our family's deep appreciation and thanks for what they did.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Đại uý Carter thân mến,

Cha tôi còn sống đến hôm nay là nhờ sự thông minh và nhanh nhẹn của hai nhân viên cấp cứu y tế.
Họ chỉ đến nhà tôi trong vòng hai phút khi tôi hoảng hốt gọi tuần qua. Sau khi cha tôi đột ngột quỵ xuống vì cơn đau tim. Sự chăm sóc tức thời và sau đó là chuyến đi nhanh chóng đến bệnh viện đã cứu ông. Ông bây giờ đã qua khỏi tình trạng chăm sóc đặc biệt và hy vọng sẽ trở về nhà trong vòng 1, 2 ngày nữa.
Dù không biết tên của hai người này, nhưng tôi luôn ghi lòng tạc dạ. Tôi rất cám ơn nếu ông nhắn đến họ lời cảm tạ sâu xa của gia đình chúng tôi và cám ơn về những gì họ đã làm.

Cảm ơn,
Views: 3836   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.