Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Complimentary follow-up letter to host - Thư bồ sung khen ngợi chủ khách sạnMr & Mrs. Gerald Miller
Sea-Isle Motel
street address
city, state ZIP

Dear Mary and Gerry,

Our vacation in Cape Conch was even better than we expected. And the Sea-Isle was a fine place to stay... great location, spic-and-span surroundings and a friendly, helpful staff.
You run a first rate establishment and we look forward to coming back again soon. Wnat's more, we will recommend the Sea-isle to our friends.

All our best,

Bài dịch mang tính tham khảo

Ông bà Gerald Miller,
Khách sạn Sea-Isle
Địa chỉ đường phố
Mã số thành phố, bang

Mary và Gerry thân mến,

Kỳ nghỉ hè của chúng tôi ở Cape Conch tốt đẹp hơn là chúng tôi hằng mong đợi và khách sạn Sea-Isle là nơi nghỉ mát lý tường, vị trí tuyệt vời, vùng phụ cận sạch sẽ và ban điều hành nhiệt tình và cởi mở.
Quý ông điều hành một cơ sở hàng đầu và chúng tôi mong có dịp trở lại ngay nếu có thể. Thêm vào đó. chúng tôi sẽ giới thiệu khách sạn Sea-Isle cho bạn bè của chúng tôi.

Gửi quý ngài những lời chúc tốt đẹp nhất,
Views: 5864   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.