Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Package never delivered; delete charge - Hàng chưa giao, không được tính tiềnDear Credit Manager

I received a bill (copy enclosed) for a package that never came. It all began with your summer sale. I called and ordered a toaster, charged it to my account and arranged to have it delivered to my apartment.
Since I have a full-time job and am not home on weekdays, I asked what day it would be delivered so I could have someone accept the package for me.
I was informed that it would arrive on Tuesday or Thursday of the following week. I put a note on my mailbox on those two days indicating that my neighbor, Mrs. Adams, would take the package.
Mrs. Adams was at home on both days, and says that her doorbell never rang. At this point I assume your delivery man left the package in the foyer that I share with 20 other families. There’s no telling who is enjoying the new toaster, but I’m certainly not going to pay for something I never received.
Please credit my account for the full amount of the toaster, $31.68. Thank you.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Thưa ông Giám đốc Tín dụng

Tôi đã nhận được một hoá đơn thanh toán (đính kèm bản sao) cho một gói hàng chưa hề đến tay. Mọi chuyện bắt đầu với đợt bán mùa hè của quí ông. Tôi đã gọi điện và đặt mua một máy nướng bánh mì, tính vào tài khoản của tôi và yêu cầu giao máy đến tận nhà. Vì tôi làm việc cả ngày không có nhà vào ngày thường nên tôi đã hỏi cụ thể ngày giao hàng để nhờ người nhận giúp.
Tôi được cho biết là hàng sẽ đến vào thứ ba hoặc thứ năm của tuần kế đó, tôi đã viết ít chữ trên hộp thư vào 2 ngày đó, cho biết là người hàng xóm của tôi, bà Adama sẽ nhận gói hàng.
Bà Adams đã ở nhà trong cả 2 ngày và nói là chẳng hề nghe thấy tiếng chuông cửa. Lúc ấy, tôi nghĩ có thể là nhân viên giao hàng của ông đã để gói hàng ở phòng nghỉ chung của tôi với 20 gia đình khác. Chẳng hề nghe nói là ai đang sử dụng cái máy nướng bánh mới, riêng tôi thì chắc chắn là sẽ không trả tiền cho một cái mà tôi không hề nhận được.
Xin ghi vào bên có trong tài khoản của tôi trọn giá của chiếc máy nướng bánh: 31.68USD. Cám ơn.

Chân thành.
Views: 12068   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.