Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Miss you/old friend - Nhớ bạn/bạn cũDear Karen,

All of us are miserable since you’ve moved. The kid keep complaining, “There’s no one to play with,” Fred misses carpooling with Cliff each day, and I fight back tears each time I see your empty house next door.
After your letter, Fred and I came up with an idea – how ‘bout both our families spending a week’s vacation together this summer? There must be some lake or lodge halfway between South Dakota and Georgia where we could meet. July would be the best month for us, but we’re pretty flexible all summer. Talk it over with Cliff and see what he thinks.
The winter weather is getting to be a drag. The kids never tire of the snow, and Fred and I have gotten a lot of use out of our cross-country skis, but I’m longing for spring at this point.
Write soon!

Fondly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Chị Karen yêu quí,

Gia đình em ai cũng “âu sầu ảo não” từ khi anh chị dọn đi. Bọn trẻ lúc nào cũng kêu là “chẳng có ai chơi với chúng con cả”, Fred thì cứ nhớ ngày nào cũng đánh bi-da với Cliff, còn em thì cứ phải nuốt nước mắt mỗi lần nhìn thấy căn nhà trống không của chị bên cạnh.
Sau khi nhận được thư của chị, Fred và em đã nảy ra moat ý – hay là cả hai gia đình chúng ta cùng đi nghỉ moat tuần vào dịp hè này đi? Phải có một cái hồ hoặc một nhà nghỉ nào đó ở khoảng giữa South Dakota và Georgia – nơi ta có thể gặp nhau. Tháng sáu là tiện cho vợ chồng em nhất, nhưng chúng em vẫn có thể linh động trong suốt cả mùa hè. Chị bàn với Cliff xem anh ấy nghĩ như thế nào?
Tiết đông đã bắt đầu dài ngấy. Bọn trẻ không chán vọc tuyết, Fred và em đã tranh thủ sử dụng nhiều lần mấy đôi ski việt dã của chúng em, nhưng lúc này thì em đang sốt ruột mong cho đến mùa xuân lắm rồi.
Viết cho em ngay nhá.

Thương nhiều,

Views: 22417   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.