Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


The Walnut-TreeA Walnut-Tree standing by the roadside bore an abundant crop of fruit. For the sake of the nuts, the passers-by broke its branches with stones and sticks. The Walnut-Tree piteously exclaimed, "O wretched me! that those whom I cheer with my fruit should repay me with these painful requitals!"Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 3770   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.