Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


The Fox and the LeopardThe Fox and the Leopard disputed which was the more beautiful of the two. The Leopard exhibited one by one the various spots which decorated his skin. But the Fox, interrupting him, said, "And how much more beautiful than you am I, who am decorated, not in body, but in mind."Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 3748   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.