Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


DaydreamWhenever I day dream,
and day dream I do,
in my secret garden,
I day dream of you.

I day dream of you,
in a faraway land;
embracing me tight
and holding my hand.

Holding my hand,
and touching my face.
Just you and me,
in this peaceful place.

In this peaceful place
a pristine river flows.
Where the unicorns run,
a breeze always blows.

A breeze always blows
and sings of a song;
our love in a place
where you're never gone.

Where you're never gone
is as it would seem,
from dusk until dawn,
whenever I day dream.

And whenever I day dream,
and day dream I do,
in my secret garden,
I day dream of you.

- Cassie McNair -

Views: 6104   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.