Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I'm low on gas. - Tôi đã sắp hết xăng .



Larry is driving his car on his way to Los Angeles. He doesn't realize that he is running out of gas until his girlfriend Louise reminds him....


Louise: Did you forget to check the gas?
Larry: Oh, I'm low on gas. I've got to refill the tank.
Louise: Well, there's a gas station across the street and it's not too expensive. About $1.19 per gallon for the mid-grade.
Larry: Let's try that. (Larry parks the car by the gas pump.) Oh, that's great! The pump is out of order.
Louise: Looks like we've been followed by bad luck all day long.
Larry: Oh, come on. Let's try another pump. No big deal!

Bài dịch mang tính tham khảo

Larry đang lái xe trên đường đi Los Angeles . Anh ta không nhận ra rằng anh ấy đang sắp hết xăng cho đến khi bạn gái của anh ta Louise nhắc nhở ...


Louise : Anh quên kiểm tra xăng đúng không ?
Larry : Ồ , Xăng sắp hết rồi . Tôi cần phải đổ lại cho đầy bình xăng thôi .
Louise : À , có một cửa hàng bán xăng ở bên kia đường và nó cũng không đắt lắm đâu . Trung bình chỉ khoảng 1.19 đô la một Gallon thôi .
Larry : Để thử xem (Larry đỗ xe lại gần cửa hàng xăng) Ồ tuỵêt thật ! Cây xăng này bị hỏng rồi .
Louise : Xem chừng chúng ta đã xui xẻo cả ngày này rồi .
Larry : Thôi nào . Hãy thử tìm cây xăng khác . Không phải vấn đề gì lớn mà .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 15680   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.