Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Sunny Day - Ngày nắng .A: It's good to see the sun again.
B: Better than yesterday.
A: They say it's going to cloud over again this afternoon.
B: As long as it doesn't rain.

Bài dịch mang tính tham khảo

A: Thật là tuyệt khi lại được nhìn thấy ánh mặt trời .
B: Tốt hơn hôm qua nhiều .
A: Người ta nói rằng trời sẽ lại mây vào chiều nay .
B: Miễn sao không mưa là được .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 110174   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.