Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I wish I could - Ước gì tôi có thểAndy: I wish I could play the piano like you.
Dee: I'm sure you could if you tried. You should take some lessons.
Andy: I took some when I was younger but I was hopeless.
Dee: Why was that ?
Andy: I found that I was tone-deaf, which really made it impossible.
Dee: Never mind, why don't you try learning the drums? Then being tone-deaf shouldn't matter.

Bài dịch mang tính tham khảo

Andy : Tôi ước gì tôi có thể chơi được đàn dương cầm giống như bạn.
Dee : Tôi chắc chắn bạn có thể nếu như bạn cố gắng . Bạn nên học một số bài học.
Andy : Tôi có học một ít khi còn trẻ nhưng thật đáng thất vọng.
Dee : Sao lại thế?
Andy : Tôi nhận ra rằng tôi đã không có khả năng phân biệt được các nốt nhạc khác nhau , làm điều đó thực là bất khả thi .
Dee : Đừng bận tâm , sao bạn không thử học trống xem , sau đó sẽ không có vấn đề gì với các nốt nhạc nữa .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 16925   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.