englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Dịch theo yêu cầu >> please, help me! thanks you so much

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: backbear
 member
 ID 16864
 Date: 03/14/2008


please, help me! thanks you so much
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
ngày nay, nền kinh tế việt nam đang trong xu thế phát triển mạnh mẽ. Với việc ra nhập WTO, nền kinh tế việt nam đang đứng trước một cơ hội lớn. Vậy để nắm bắt được điều đó và trở thành những nhà kinh doanh thành công th́ sinh viên H.U.T ngay bây giờ phải có một định hướng rơ ràng, một mục đích để nhắm tới. V́ vậy mục đích của bài nghiên cứu này là giúp sinh viên trẻ H.U.T có những đánh giá tổng quát, sâu sắc và một lượng thông tin đầy đủ nhất để sinh viên H.U.T dần bước vào nền kinh tế của thị trường và trở thành những nhà kinh doanh thành công trong thời đại mới.

mong ngóng, kính cẩn, chờ đợi vị thần cứu giúp...!!!


góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group