englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Dịch theo yu cầu >> Mọi người thử xem bi thơ ny thế no nha ^_^ !

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: kaxala
 member
 ID 15927
 Date: 08/26/2007


Mọi người thử xem bi thơ ny thế no nha ^_^ !
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Ma thu gọi !


C phải ma thu giấu em lu đến thế?
Pha cuối con đường anh kịp nhận ra em.
Em o tới chợt xn xao l đổ?
Xa nỗi c đơn lạnh gi bn thềm.
Rồi tnh yu lại rung rung bn khung cửa nhỏ?
V con đường lại xao xc gi heo may.
Em hn anh đắm say như gi.
V ng vo anh dịu dng như ma thu.
Autumn calls !


Is that spring hided you so long?
Terminal of the road side I see you timely.
You run to me so fast that leaves tumult fall down?
Dissipating the wintery lonelyness inside me . And love will be increased beside our old window?
And the road is full of the zephyr .
You devote yourself to kiss me like the wind.
And fall down my heart as the autumn.


Ti bt:Bi tiếng việt th mnh timf được đ
cn bi tiếng anh l mnh moi tư my m dấy
d g th mnh cũng c cng my m nh .M c th
chỉ bảo cho mnh nha ! Thanks !^_^


gp kiến
 Reply: tanmui91
 member
 REF: 95741
 Date: 08/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ủa cu đầu l ma thu sao bạn dng "is that spring"

 
 Reply: kaxala
 member
 REF: 95744
 Date: 08/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hix hix chắc l khi đ mnh vội qu nn nhm ấy m ^_^

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group