englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thnh ngữ, lời hay đẹp >> Thnh ngữ bất hủ bằng Tiếng anh hay...hay...hay

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: nhabep9x
 member
 ID 24671
 Date: 05/18/2021


Thnh ngữ bất hủ bằng Tiếng anh hay...hay...hay
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
- Money is the good servant but a bad master: Khn lấy của che thn, dại lấy thn che của

- The grass are allways green on the other side of the fence: Đứng ni ny trng ni nọ

- One bitten, twice shy: Chim phải đạn sợ cnh cong

- In rome do as Romans do: Nhập gia ty tục

- Honesty is the best policy: Thật th l thượng sch

- A woman gives and forgives, a man gets and forgets: Đn b cho v tha thứ, đn ng nhận v qun

- No roses without a thorn: Hồng no m chẳng c gai, việc no m chẳng c vi kh khăn!

- It never rains but it pours: Phc bất trng lai ( họa v đơn ch )

- Save for the rainny day: Lm khi lnh để dnh khi đau

- It's an ill bird that fouls its own nest: Vạch o cho người xem lưng / Tốt đẹp ph ra xấu xa đậy lại.

- Don't trouble trouble till trouble troubles you: Trnh voi chẳng xấu mặt no.

- Still water run deep: Tm ngẩm tầm ngầm m đấm chết voi

- Men make house, women make home: Đn ng xy nh, đn b xy tổ ấm

- East or west - home is best: Ta về ta tắm ao ta ( Khng đu tốt bằng ở nh )

- Many a little makes a mickle: Kiến tha lu đầy tổ

- Penny wise pound foolish: Tham bt bỏ mm

http://muasamnhabep.com/bep-tu-doi-cata-co-tot-khong-nen-mua-bep-tu-doi-nao-tot-nhat/
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group