englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thnh ngữ, lời hay đẹp >> Ten most common used idioms of Vietnamese

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: minhha
 member
 ID 19883
 Date: 03/25/2014


Ten most common used idioms of Vietnamese
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1. Stronger by rice, daring by money
Mạnh v gạo, bạo v tiền

2. Lucky at cards, unlucky in love
Đen tnh, đỏ bạc

3. Speech is silver, but silence is golden
Lời ni l bạc, im lặng l vng

4. We reap as we sow
Bụng lm, dạ chịu/Gieo gi gặp bo

5. Laughter is the best medicine
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

6. Neck or nothing
Khng vo hang cọp sao bắt được cọp con

7. A clean hand wants no washing
Cy ngay khng sợ chết đứng

8. An eye for an eye, a tooth for a tooth
Gậy ng đập lưng ng / ăn miếng trả miếng

9. Make hay while the sun shines
Việc hm nay chớ để ngy mai

10. Blood is thicker than water
Một giọt mu đo hơn ao nước l


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group