englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thnh ngữ, lời hay đẹp >> Ca dao bằng tiếng anh.

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: sherry29
 member
 ID 18431
 Date: 10/14/2010


Ca dao bằng tiếng anh.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Đy l một số cu ca dao m khi mnh học tại học viện EQuest được thầy c chia sẻ n, hy vọng hữu ch với cc bạn nhe

* No bụng đi con mắt.

His eyes are bigger than his belly

Honesty is the best policy
If we can't as we would, we must do as we can

* Miệng hm, gan sứa.

If you cannot bite, never show your teeth

* Lắm mối tối nằm khng.

If you run after two hares, you'll catch none

* Đ trt th phải trt.

If you sell the cow, you will sell her milk too

* Vạn sự khởi đầu nan.

It is the first step that counts

* Xem việc biết người.

Judge a man by his work

* Dĩ ho vi qu.

Judge not, that ye be not judged

* Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Laugh and grow fat.
Laughter is the best medicine.

* Cha no, con nấy.

Like father, like son

* Xa mặt, cch lng.

Out of sight, out of mind
Long absent, soon forgotten

* Thắng l vua, thua l giặc.

Losers are always in the wrong

* Đen tnh, đỏ bạc.

Lucky at cards, unlucky in love

www.equest.edu.vn


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group