englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thnh ngữ, lời hay đẹp >> Thnh ngữ tiếng Anh hng ngy

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: orangejuice
 member
 ID 17729
 Date: 10/10/2009


Thnh ngữ tiếng Anh hng ngy
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
All cats are grey in the night.
Tắt đn, nh tranh như nh ngi.

Blood is thicker than water.
Giọt mu đo hơn ao nươc l.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group