englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thành ngữ, lời hay ư đẹp >> Những câu châm ngôn bằng tiếng Anh hay

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: hoaiphuong1983
 member
 ID 17497
 Date: 05/01/2009


Những câu châm ngôn bằng tiếng Anh hay
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you
-Tôi yêu em không phải v́ em là ai, mà là v́ tôi sẽ là người thế nào khi ở bên em
2. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you cry
-Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng th́ chắc chắn không để bạn phải khóc
3. Just because someone doesn't love you the way you want them to, doesn't mean they don't love you with all they have
-Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ
4. A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart
-Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui
5. Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile
-Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, v́ không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn v́ nụ cười đó
6. Don't waste your time on a man/woman, who isn't willing to waste their time on you
-Đừng lăng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn
7. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful
-Có thể Thượng Đế muốn bạn phải gặp nhiều kẻ xấu trước khi gặp người tốt, để bạn có thể nhận ra họ khi họ xuất hiện
8. Don't try so hard, the best things come when you least expect them to.
-Đừng vội vă đi qua cuộc đời v́ những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất
9.You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.
-Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta th́ mới gọi là yêu.
10.All the wealth of the world could not buy you a frend, not pay you for the loss of one.
-Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những ǵ đă mất.
11.A great lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life.
-T́nh yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.
12.Believe in the sprit of love… it can heal all things.
-T́n vào sự bất tử của t́nh yêu điều đó có thể hàn gắn mọi thứ.
13.Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile anf have patience.
-Đừng từ bỏ t́nh yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hăy mỉm cười và kiên nhẫn.
14.You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it.
-Yêu là t́m hạnh phúc của ḿnh trong hạnh phúc của người ḿnh yêu.
15.Frendship often ends in love, but love in frendship-never
-T́nh bạn có thể đi đến t́nh yêu, và không có điều ngược lại.
16.How can you love another if you don’t love yourself?
-Làm sao có thể yêu người khác. Nếu bạn không yêu chính ḿnh.
17.Hate has a reason for everithing bot love is unreasonable.
-Ghét ai có thể nêu được lư do, nhưng yêu ai th́ không thể.
18.I’d give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand.
-Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nh́n em cười, được nắm tay em.
19.I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.
-Thà nghèo mà yêu c̣n hơn giàu có mà cô độc
20.I looked at your face… my heart jumped all over the place.
-Khi nh́n em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.


góp ư kiến
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99345
 Date: 05/01/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
21.In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.
-Dưới bầu trời t́nh yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.
22.It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.
-Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.
23.If you be with the one you love, love the one you are with.
-Yêu người yêu ḿnh hơn yêu người ḿnh yêu
24.You may only be one person to the world but you may be the world to one person.
-Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.
25.I love you with know how, why ,or even from where...
-anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu.
26.How come we don't always know when love begins,
but we alway know when it ends ?
-Tại sao chúng ta không bao giờ nhận được t́nh yêu bắt đầu từ khi nào nhưng chúng ta luôn nhận ra khi t́nh yêu kết thúc?
27.The only feeling of read loss is when you love someone more than you love yourself
-Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân ḿnh.
28.When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you're apart.and when you love someone more and you’ ve done all you can do, you set them free. and is that love was true,
when you love someone, it will alll come back to you.
-Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim ḿnh, t́nh yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa.Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đă làm cho tất cả mà vẫn không được đáp lại th́ hăy để họ ra đi.v́ nếu t́nh yêu đó là chân thật th́ chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.
29.If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star so people looking up can see just how much u mean to me.
-Một ngày nào đó khi anh chết đi hoặc đi đâu đó thật xa. Anh sẽ viết tên em lên tất cả những v́ sao, để người người có thể ngước lên và hiểu rằng em có nghĩa với anh nhường nào
30.Everyday, when God Opend the door of Heaven, he saw me and asked: “What is your wish for today?!” I said: Lord Please take care of the one reading this message!
-Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đàng, ngài nh́n anh và hỏi: “Đ́êu ước hôm nay của con là ǵ ?” anh trả lời: “Xin người hăy bảo vệ cho người đang đọc tin nhắn này!
31.I love you like my life,do you know why? because you are my life. . .
-Anh yêu em như yêu cuộc sống của chính ḿnh, em bíêt tại sao ko? V́ em chính là cuộc sống của anh.
32.If water were kisses, I’d send you the sea
If leaves were hugs, I’d send you a tree
If nite was love ,I’d send you the stars
But I can’t send u my heart cause that where you are
-Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả.
Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây. . .
Nếu đêm dài là t́nh yêu , anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh.
Nhưng trái tim anh ko thể dành tặng em v́ nơi đó đă thuộc về em.


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 99353
 Date: 05/16/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
it's so well,thanks you very much

 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99356
 Date: 05/17/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi,cuteteen
you are really welcome...
You are doing ok....?
have fun
see you !


 
 Reply: doiemduoimua
 member
 REF: 99861
 Date: 01/11/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
it's very useful !Thanks

 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 99862
 Date: 01/11/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
You are welcome
Have fun
see you


 
 Reply: huongnguyen90
 member
 REF: 99982
 Date: 04/22/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hiiiiiiiiii it's very good for me


 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group