englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thnh ngữ, lời hay đẹp >> Minh ga qua nho cac ban giup do

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: chanthien246
 member
 ID 17416
 Date: 03/02/2009


Minh ga qua nho cac ban giup do
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Minh co nhung cau nhu the nay nho cac ban dich giup minh nha
Tren doi nay con gai deu nhu nhau het. Tat ca deu thich ve be ngoai het. Em cung khong la ngoai le phai khong?


gp kiến
 Reply: engmaster
 member
 REF: 99296
 Date: 03/03/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi ban!minh xin tam dich cau cua ban nhu sau:
"on this life,all girl are the same.all like look outward.And i am not exception right?


 
 Reply: vyvyvy
 member
 REF: 99323
 Date: 03/25/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hj` vay co' the~ giup mjnh` djch cau nay` ko : tren doi` nay chang con` con trai chung tinh` tat ca~ deu gia doj chj lua gat tinh` cam~ con gai' ca~ anh cung~ nhu vay !

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group