englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thành ngữ, lời hay ư đẹp >> 25 thành ngữ thông dụng. pro pro

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: candy1992
 member
 ID 17391
 Date: 02/04/2009


25 thành ngữ thông dụng. pro pro
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Easy come, easy go: Của thiên trả địa.
Seeing is believing: Tai nghe không bằng mắt thấy.
Easier said than done: Nói dễ, làm khó.
One swallow does not make a summer: Một con én không làm nên mùa xuân.
Time and tide wait for no man Thời giờ thấm thoát thoi đưa
Nó đi di măi có chờ đại ai.
Grasp all, lose all: Tham th́ thâm
Let bygones be bygones: Hăy để cho quá khứ lùi vào dĩ văng.
Hand some is as handsome does: Cái nết đánh chết cái đẹp.
When in Rome, do as the Romes does: Nhập gia tuỳ tục
Clothes does not make a man: Manh áo không làm nên thầy tu.
Don't count your chickens, before they are hatch: chưa đỗ ông Nghè đă đe Hàng tổng
A good name is better than riches: Tốt danh hơn lành áo
Call a spade a spade: Nói gần nói xa chẳng qua nói thật
Beggar's bags are bottomless: Ḷng tham không đáy
Cut your coat according your clothes: Liệu cơm gắp mắm
Bad news has wings: Tiếng dữ đồn xa
Doing nothing is doing ill: Nhàn cư vi bất thiện
A miss is as good as a mile: Sai một li đi một dặm
Empty vessels make a greatest sound: Thùng rỗng kêu to
A good name is sooner lost than won: Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng
A friend in need is a friend indeed: Gian nam mới hiểu bạn bè
Each bird loves to hear himself sing: Mèo khen mèo dài đuôi
Habit cures habit: Lấy độc trị độc
Honesty is best policy: Thật thà là cha quỷ quái
Great minds think alike: Tư tưởng lớn gặp nhau
Go while the going is good: Hăy chớp lấy thời cơgóp ư kiến
 Reply: candy1992
 member
 REF: 99220
 Date: 02/08/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
câu chua đỗ ông Nghè, đă đe hàng tổng chữ "hatch" phải sữa lại là "hatched". Bị động mà

 
 Reply: supershin
 member
 REF: 100870
 Date: 07/04/2013


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
rất bổ ích bạn ạ :))

 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group