englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thnh ngữ, lời hay đẹp >> mở cửa tri tim n

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: candy1992
 member
 ID 17388
 Date: 01/31/2009


mở cửa tri tim n
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
MỞ CỬA TRI TIM : Mười hai cu ni bất hủ.
1. Em yu anh khng phải v anh l ai m v em sẽ l ai khi ở cạnh anh (v ngược lại)
2. Khng ai đng lm cho bạn khc, người xứng đng để bạn phải khc v họ l người khng bao giờ khiến cho bạn khc.
3. Ai đ khng yu bạn như bạn mong muốn khng c nghĩa l bạn khng đng yu.
4. Một người bạn thật sự l người biết nắm lấy tay bạn v lm bạn xc động
5. Cch để bạn qun đi một người l ngồi bn cạnh người ấy v biết rằng bạn sẽ khng bao giờ c được người đ.
6. Đừng bao giờ qun đi nụ cười, d bạn đang buồn, c thể ai đ sẽ yu bạn v nụ cười của bạn.
7. C thể bạn chỉ đơn giản l một người trn thế giới ny nhưng với ai đ, bạn l cả thế giới.
8. Đừng mất thời gian v một người khng muốn chia sẻ với bạn
9. C lẽ Thượng đế muốn bạn gặp gỡ nhiều người trước khi gặp được người thch hợp với bạn. V vậy, bạn cần cảm ơn về điều đ.
10. Đừng khc v kết quả m hy cười v qu trnh n pht sinh.
11. Trong cuộc sống sẽ lun c ngườ lm bạn tổn thương, do vậy bạn cần tiếp tục tin tưởng người khc, chỉ cẩn thận một cht thi.
12. Để sống tốt hơn, trước khi gặp một người mới bạn nn biết mnh l ai v hy vọng người đ biết bạn l ai


gp kiến
 Reply: cunyeubonmua
 member
 REF: 106112
 Date: 05/28/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cũng đng nhỉ gần giống bi học cuộc sống

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group