englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thnh ngữ, lời hay đẹp >> thanh ngu thong dung ne pa con

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: candy1992
 member
 ID 17387
 Date: 01/31/2009


thanh ngu thong dung ne pa con
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Diamond cut diamond: vỏ qut dy mng tay nhọn
Like father, like son: hổ phụ sanh hổ tử
Every man has his faults: nhn v thập ton
Great ship asks deep water: thuyền to sng lớn
There's no rose without a thorn: hồng no m chẳng c gai
Many men, many minds: chn người, mười

gp kiến
 Reply: candy1992
 member
 REF: 99211
 Date: 01/31/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
co j gop y nhe


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group