englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thnh ngữ, lời hay đẹp >> sưu tầm

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: anhtrangthu
 member
 ID 17371
 Date: 01/08/2009


sưu tầm
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh mới sưu tầm về khng biết c ai đăng chưa?

1. c giả c bo: Curses (like chickens) come home to roost.
As the call, so the echo.
He that mischief hatches, mischief catches.
2. Đỏ như gấc : As red as beetroot.
3. Thời gian sẽ trả lời: Wait and see.
4. Cng đng cng vui: The more the merrrier.
5. Ci g đến sẽ đến : What must be , must be.
6. Xa mặt cch lng : Out of sight, out of mind.
7. Sng c khc, người c lc: Every day is not saturday.
8. Tay lm hm nhai, tay quai miệng trễ: No bees, no honey, no work, no money.
9. Chậm m chắc : Slow but sure.
10. Cầu được ước thấy: Talk of the devil and he is sure to appear.
11. Muộn cn hơn khng: Better late than never.
12. Cm như hến: As dump as oyster.
13. Tắt đn nh ngi cũng như nh tranh: When candles are out, all cats are grey.
14. Thừa sống thiếu chết: More dead than alive.
15. Ngủ say như chết: Sleep like alog/ top.
16. Nhắm mắt lm ngơ: To close one's eyes to smt.
17. Tro cao ng đau: Pride comes/ goes before a fall.
Pride will have a fall.
18. Nhập gia ty tục: When is Rome, do as the Romans do.
19.Hay thay đổi như thời tiết: As changeable as the weather.
20. Ai giu ba họ, ai kh ba đời: Every dog has its/ his day.
21. Ăn như mỏ khot: Eat like a horse.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group