englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thành ngữ, lời hay ư đẹp >> Thành ngữ "To make a difference (to someone)"

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: toimuon
 member
 ID 17245
 Date: 10/08/2008


Thành ngữ "To make a difference (to someone)"
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Khi học thành ngữ ḿnh không hiểu đoạn viết sau nói ǵ. Xin mọi người dịch giúp ḿnh đoạn viết sau:

to make a difference (to someone): to be of importance (to), to affect
This idiom is often used with adjectives to show the degree of importance.
- It makes a big difference to me whether he likes the food I verse.
- Does it make any difference to you where we go for dinner?
- No, it doesn't make any difference.
- It makes no difference to Lisa either.


góp ư kiến
 Reply: holiti
 member
 REF: 98908
 Date: 10/08/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ban co the vao trang tratu.baamboo.com

 
 Reply: toimuon
 member
 REF: 98912
 Date: 10/08/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ai biết th́ làm ơn trả lời hộ ḿnh với. Ḿnh cũng đă thử tra từ điển rồi (babylon) nhưng không có :(

 
 Reply: sinnombre
 member
 REF: 98915
 Date: 10/10/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Toimuon,

The idiom "make a difference" has many different meanings. Please click here to see the meanings of it.

Although "make a difference" has so many different meanings there is only this one meaning, "Be important or Matter" which can be applied to all your example sentences.


- It makes a big difference to me whether he likes the food I verse (serve).
Đó là điều rất quan trọng với tôi khi anh ấy có thích món ăn mà tôi phục vụ hay không.

- Does it make any difference to you where we go for dinner?
Chúng ḿnh đi ăn tối ở đâu với bạn (anh/chị) th́ có quan trọng không?

- No, it doesn't make any difference.
Không, ăn ở đâu không thành vấn đề.

- It makes no difference to Lisa either.
Ăn tối ở đâu với Lisa cũng không là vấn đề.

 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group