englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thnh ngữ, lời hay đẹp >> danh ngon hay ve tien day

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ngothiphuong88
 member
 ID 16107
 Date: 09/23/2007


danh ngon hay ve tien day
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
with money you can
buy a house
but not a home...

with money you can
buy a clock
but not time

wiht money you can
buy a bed
but not sleep

wiht money you can
buy a book
but not knowledge

with money you can
buy a doctor
but not a good healh

with money you can
buy position
but not respect

with money you can
buy blood
but not life

with money you can
buy sex
but not love


gp kiến
 Reply: hoangduy
 member
 REF: 96245
 Date: 09/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Quite good. Thank you very much. Where did you find it?

 
 Reply: ngothiphuong88
 member
 REF: 96422
 Date: 10/07/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh cũng chẳng nhớ r nữa.nhưng mnh thật sự thch n

 
 Reply: hoanglantim
 member
 REF: 96660
 Date: 10/22/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
may cau nay duoc dich tu Tieng Hoa ra, minh co ban goc tieng Hoa ne, co ai can ko ?

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group