englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thnh ngữ, lời hay đẹp >> danh ngon

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ngothiphuong88
 member
 ID 15998
 Date: 09/06/2007


danh ngon
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
no anything older than suceeds of yesterday
hope the best thing but repare ti wait any worst thing
dream is happy , wait is life
give somebody more than they hope and do it cheerfully
Don't believe all you hear, spend all you have or sleep all you want.
when you say "I'm sorry" look at person in the eye.
the sweetest joy and the wildest woe is the love.
there's only one kind of love but there are thousand imitations.


gp kiến
 Reply: zoong1211
 member
 REF: 95937
 Date: 09/08/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
sao lại dng "no anything", mnh nghĩ fải dng "nothing" chứ!

 
 Reply: ngothiphuong88
 member
 REF: 95989
 Date: 09/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh muốn nhận mạnh rằng "khng c bất kỳ điều g"

 
 Reply: long12
 member
 REF: 96356
 Date: 10/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
wonderfull, minh thay may cau do hay wa, but I don't understand,

 
 Reply: ngothiphuong88
 member
 REF: 96444
 Date: 10/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
no anything older than suceeds of yesterday
---khng c g cũ hơn thnh cng của ngy hm qua
hope the best thing but repare ti wait any worst thing
---hy vọng vo điều tốt nhất nhưng hy chuẩn bị chờ đn những điều tồi tệ nhất.
dream is happy , wait is life
---mơ mng chnh l hạnh phc, chờ đợi chnh l cuộc đời
give somebody more than they hope and do it cheerfully.
---hy mang lại cho ai đ những điều hơn cả họ mong đợi v lm những điều đ với tất cả niềm vui
Don't believe all you hear, spend all you have or sleep all you want.
---đừng tin vo tất cả những g bạn nghe thấy, dng tất cả những g bạn c hay bỏ qun những g bạn muốn.
when you say "I'm sorry" look at person in the eye.
---khi ni lời xin lỗi hy nhn vo mắt họ.
the sweetest joy and the wildest woe is the love.
----niềm vui ngọt ngo nhất v đau khổ nhất l ty
there's only one kind of love but there are thousand
imitations.
chỉ c một ty đch thực nhưng c hng ngn bản sao.


 
 Reply: kaint
 member
 REF: 97235
 Date: 12/01/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nếu dng "no anything" th mnh thấy k k. Sao ko dng "Not everything"? rồi chỉnh sữa ngữ php lại t l ổn

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group