englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thnh ngữ, lời hay đẹp >> end

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ngothiphuong88
 member
 ID 15989
 Date: 09/05/2007


end
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Life ends when you stop dreaming ]
Hope ends when you stops believing
Love ends when you stops caring
Friendship ends when you stops sharing


gp kiến
 Reply: hoangduy
 member
 REF: 96246
 Date: 09/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I LOVE IT VERY MUCH. THANK YOU.

 
 Reply: hoainiem
 member
 REF: 98657
 Date: 07/24/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cuoc song cham dut khi ban ngung mo mong
hy vong cham dut khi ban khong con tin tuong
tinh yeu cham dut khi ban khong cham soc
tinh ban cham dut khi ban dung chia se


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group