englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thnh ngữ, lời hay đẹp >> don't let yesterday's failures bankrupt today's efforts

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: linhnguyen
 member
 ID 15869
 Date: 08/19/2007


don't let yesterday's failures bankrupt today's efforts
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
dung de nhung sai lam cua ngay hom qua anh huong den nhung viec lam cua ngay hom nay vi nhung sai lam cua ngay hom qua la bai hoc cua ngay hom nay de chung ta co the thay ma khac phuc . Hay dung say khi ban guc nga .

gp kiến
 Reply: canhdan
 member
 REF: 99932
 Date: 02/28/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nếu bạn bị bắn hay đm gục th sẽ khng đứng dậy được, thnh ra bạn nn ghi l bạn hy tự đứng dậy khi bị trượt ng.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group