englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Truyện ngắn tiếng Anh >> Give me a second

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: vanluc88
 member
 ID 19057
 Date: 10/20/2011


Give me a second
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Trung tm tiếng anh New Ocean

A man was wandering in the woods, pondering all the mysteries of life and his own personal problems. The man didnt find the answers, so he sought help from God.

God? You there, God? he asked.

Yes. What is it, my son? God answered.

Mind if I ask a few questions? the man asked.

Go ahead, my son, anything.

God, what is a million years to you?

God answered, A million years to me is only a second.

The man asked, God, what is a million dollars worth to you?

God replied, A million dollars to me is worth only a penny.

The man lifted his eyebrows and asked his final question.

God, can I have a penny?

God answered, Sure, give me a second.

give-me-a-second

Chờ ta một giy thi

Một người đi lang thang trong rừng, suy nghĩ về những diều thần b của cuộc sống v những vấn đề ring tư của anh ta. Người đ khng thể tm ra cu trả lời, do đ anh ta đi tm Cha.

Cha thn mến, Cha c đy khng? anh ta hỏi.

Ta đy. Con cần g hả con trai? Cha trả lời.

Con c thể hỏi Cha mấy điều được khng? anh ta hỏi tiếp.

Cứ hỏi đi, con trai của ta.

Anh ta hỏi: Cha thn mến, một triệu năm với Người l bao nhiu?

Cha trả lời: Một triệu năm với ta chỉ l một giy.

Anh ta hỏi tiếp: Cha thn mến, một triệu đ la đối với Người l bao nhiu?

Cha đp: Một triệu đ la với ta chỉ l một xu.

Người đn ng nhướn my ln v hỏi cu hỏi cuối cng.

Cha c thể cho con một xu được khng?

Cha đp: Được chứ, chờ ta một giy thi.

http://hoctienganh.net.vn
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group